Slot van "CDA en GroenLinks wisselen ideeën over huwelijksvoltrekkingen uit"

Jack Tsang reageert toch nog een keer op de E-mail die hij ontving van collega raadslid Peter van der Zwan van het CDA. "Een gewetensbezwaarde mag heel veel gewetensbezwaren hebben maar mag nooit discrimineren (...)".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 23 maart 2007

 Beste Peter, bedankt voor je reactie.Prettig dat je meldt dat GroenLinks goed samenwerkt met het CDA, ik dacht even dat je er anders over dacht. Coalitie weer op orde en wij kunnen onze 'lijn' met een gerust hart voortzetten.Aan het einde van je eerste reactie op onze vragen aan het college suggereerde je dat wij onze energie maar ergens anders op moeten richten.Gezien je laatste tekst over discriminatie en gewetensbezwaar lijkt mij dat nu juist niet!Je wilt niet dat de term discriminatie in dit verband wordt gebruikt en je vindt dat gewetensbezwaar toch iets anders is en dat daarmee veel mensen onrecht wordt aangedaan.Peter, het is eigenlijk eenvoudig. Een gewetensbezwaarde mag heel veel gewetensbezwaren hebben maar mag nooit discrimineren volgens artikel 1 van onze grondwet.Een gewetensbezwaarde heeft in Nederland gelukkig alle ruimte om dat te vermijden. Een pacifist hoeft geen dienst te nemen in ons leger. Een vegetariër hoeft geen slager te worden. En iemand die geen huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht wil voltrekken hoeft geen ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. Ik doe mensen dan ook zeker ‘geen onrecht aan’ als ik bijvoorbeeld tegen een pacifist zeg dat hij kennelijk niet goed bij zijn hoofd is als hij in dienst van ons leger treed. Hetzelfde geldt voor de vegetarische slager. Aan het college vragen we voortaan geen ambtenaren van de burgerlijke stand meer aan te stellen die 'weigeren de wet uit te voeren als het gaat om het huwen van mensen van eenzelfde geslacht'. In gewoon Nederlands zeg je dan dat zij mensen niet verschillend mogen behandelen. En dit heet nu eenmaal 'discrimineren', punt uit.Gelukkig deelt het college in ieder geval onze opvatting dat in sollicitatiegesprekken bij de werving van nieuwe trouwambtenaren deze kwestie aan de orde komt en bij de selectie als een dwingende eis wordt gehanteerd. Lees hiervoor de recente beantwoording van onze artikel 36 vragen.Je vraagt of ik er nog verder over praten wil, lijkt me prima. Ik heb overigens maar één probleem in deze en dat is dat nu, dank zij jouw 'over-de-top-stukje' gelovige mensen kunnen denken dat GroenLinks niet respectvol met levensovertuigingen zou omgaan.... Ik herinner je aan het feit dat CDA en Groenlinks niet zo lang geleden zij aan zij stonden om het levensbeschouwelijke onderwijs te verdedigen in het openbaar onderwijs.Wij praten er nog over. (Natuurlijk met inachtneming van artikel 1 van de grondwet!)Met vriendelijke groet,Jack Tsang.