Slotbeschouwing voorjaarsnota en dan… reces

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom kijkt terug op de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota:
Gisterenavond of liever vrijdagmorgen om 01.00 uur is het politiek reces begonnen. Na een lange en slopende tweedaagse vergadermarathon kon de voorzitter van de Raad deze vergadering sluiten.

Jaarlijks wordt de voorjaarsnota behandeld. Een document van het college waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2018 worden besproken.

Dit jaar sprak voor het eerst Lianne van Kalken de bijdrage van GroenLinks uit. In haar bijdrage werd een beroep op de collega raadsleden gedaan om gezamenlijk met elkaar de stad te besturen en te komen tot constructieve beslissingen in het belang van de stad. Met elkaar en dus niet tegen elkaar, uiteraard rekening houden met de politieke verschillen in de raad. Een bijdrage die van vele zijden met complimenten werden bevestigd.

Na jaren van bezuinigingen was er nu eindelijk weer meer geld om te kunnen besteden aan de bestaande noden en verlangens. Uiteraard vloog het alle kanten op: van meer geld voor cultuur, een hoger niveau van straatonderhoud, tot meer mensen bij toezicht en handhaving om de “veiligheid” te verhogen.

Vrijwel alle moties werden aangenomen met een zeer ruime meerderheid, slechts eenmaal kon de uitslag 18-17 worden genoteerd.
De fractie van GroenLinks had zelf drie moties ingediend (zie onderaan ons eerdere bericht), onder andere een motie om met de directie van het Vlaardings museum de huidige problemen te bespreken en daarin tegemoet te komen aan de belangen van het museum voor Vlaardingen.
De wethouder was bereid om het gesprek aan te gaan, maar wilde wel vasthouden aan enkele uitgangspunten, waaronder de huidige maximale subsidie. Daarnaast had de fractie meerdere moties mede ingediend, waaronder een drietal moties om de Stadsgehoorzaal meer financiële ruimte te geven om verder te groeien met het theater.

Er was een merkwaardige eensgezindheid in deze laatste raadsvergadering: alle door GroenLinks zelf ingediende en mede ingediende moties haalden het met een grote meerderheid. Misschien was er bij de collega raadsleden toch iets van de GroenLinks bijdrage van Lianne van Kalken blijven hangen…

De GroenLinks fractie heeft het als zeer stuitend ervaren dat één partij zich ronduit negatief uitsprak over directie en bestuur van het Vlaardings Museum, al deze vrijwilligers komen bij hen van een koude kermis thuis. Goedwillende vrijwilligers die hun wensen en ideeën niet gehonoreerd zien; het legt een druk op de komende gesprekken met de wethouder. Uiteindelijk sprak deze partij zich toch voor de motie uit, met elkaar in gesprek gaan kon immers altijd.

Het was duidelijk merkbaar in de raad dat de verkiezingen in maart 2018 aanstaande zijn, partijen waren zich al aan het profileren en van enige oppositie of coalitieverband was weinig meer merkbaar, er was immers geld voor de stad te verdelen en dat schept mogelijkheden om je te profileren voor de eigen achterban.

Het werk zit erop, maar de fractie blijft natuurlijk attent op de ontwikkelingen in Vlaardingen tijdens de zomervakantie.
Lianne en ik wensen alle leden, sympathisanten en belangstellenden een hele mooie zomer toe, waarna we elkaar bij de ledenvergadering waarin de kandidatenlijst wordt gepresenteerd ongetwijfeld zullen zien.

Kees Borsboom,
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen