Stichting 'Vele Vlaardingers Één Huis' zoekt wijkcontactpersonen

Voor haar Netwerk van Wijkcontactpersonen zoekt de stichting uitbreiding met nieuwe mensen die onder andere het gesprek tussen Vlaardingers met verschillende achtergronden op gang kunnen brengen.

www.velevlaardingerseenhuis.nl

Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis verenigt sinds 11 januari 2002 een grote groep Vlaardingse personen en instellingen die een convenant ondertekend hebben waarin zij afspreken om het contact tussen Vlaardingers met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond te bevorderen en verbeteren en discriminatie en racisme actief te bestrijden.De stichting heeft een telefonisch meldpunt discriminatie en een netwerk van wijkcontactpersonen die bemiddelen bij conflicten, zowel in privé situaties als in het openbare leven (o.a. de horeca). Verder inventariseert en organiseert zij activiteiten die mensen dichter bij elkaar brengen; m.i.v. januari 2008 werkt ze vanuit een eigen pand.----------------------------------------------------------------------------Voor de UITBREIDING VAN HET NETWERK zoeken wij:WIJKCONTACTPERSONENdie het gesprek tussen Vlaardingers met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond weer op gang kunnen brengen en kunnen bemiddelen bij conflicten; die problematische situaties signaleren en suggesties doen voor de oplossing daarvan;die met andere contactpersonen samenwerken; die voorlichting kunnen geven over interculturele communicatie.WIJ BIEDEN: interessant vrijwilligerswerk;een basistraining in het afhandelen van discriminatieklachten,conflictbemiddeling en interculturele communicatie (okt/nov'07); regelmatig overleg tussen de wijkcontactpersonen;vergoeding van reis- en telefoonkosten.WIJ ZOEKEN MENSEN:die het vreedzaam samenleven van alle Vlaardingers ter harte gaat;die het door opleiding en/of ervaring in zich heeft om zo’n rol te vervullen;die goed kunnen luisteren;die enkele uren per week beschikbaar hebben;die zowel n.a.v. vragen als op eigen initiatief kunnen handelen.-----------------------------------------------------------------------------WIJ VRAGEN BELANGSTELLENDEN OMvóór 1 oktober 2007 te reagerendoor middel van een briefje naar:Rob van Herwaarden, p/a Reigerlaan 47a, 3136 JJ Vlaardingenofdoor te mailen naar: velevlaardingers@vlaardingen.nl -----------------------------------------------------------------------------Telefonische inlichtingen: Ibrahim Al Baz: 010-435 50 11 Rob van Herwaarden: 010-434 68 55