Nieuws van iedereen

Tweetakt scooters en brommers in de ban?

Tweetakt scooters en brommers in de ban? Motie GroenLinks 29 november 2018

GroenLinks, D66, ONS en fractie Boers willen in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn die de gemeente heeft om vervuilende scooters en brommers in de ban te doen. Onderzoek van TNO wijst namelijk uit dat deze 20 tot 2700 keer zoveel vervuilende stoffen uitstoten als een bestelbus.

Lees verder

GroenLinks familiedag op alle terreinen een happening!

GroenLinks familiedag op alle terreinen een happening! 11 november 2018

Het was een geweldige GroenLinks familiedag afgelopen zondag 11 november in de kas van Stadslandbouw Van Ruytenburch voor de afdeling Vlaardingen. ‘s Middags rond twee uur kwamen de eerste leden binnen en was het een weerzien van oude bekenden.

Lees verder

Bijdrage GroenLinks begrotingsbehandeling 2019-2022

Op woensdag 7 en donderdag 8 november buigt de gemeenteraad van Vlaardingen zich weer over de begroting voor de periode 2019-2022. De eerste dag hebben alle partijen de tijd om hun algemene beschouwing te houden over de meerjarenbegroting 2019-2022. Op donderdag worden de amendementen en moties ingediend en besproken.

Hier de bijdrage van de GroenLinks fractie bij monde van fractievoorzitter Lianne van Kalken, uitgesproken op woensdag 7 november. Gevolgd door een overzicht van alle geplande amendementen/moties.

Lees verder