Vele Vlaardingers Één Huis
Vele Vlaardingers Één Huis

Vele Vlaardingers Eén Huis opent in het centrum van de stad

De Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis*) heeft de afgelopen jaren veel activiteiten in een groot pand georganiseerd om deze afspraak handen en voeten te geven. Veel activiteiten zijn door diverse organisaties opgepakt. Dat geeft ons de kans om een nog meer centrale rol in te gaan nemen. En bij een centrale rol hoort een centrale plek: middenin de stad. Vele Vlaardingers Eén Huis is daarom verhuisd naar Hoogstraat 155.

U kunt daar binnenlopen voor een praatje, voor informatie over allerlei activiteiten.
U kunt er ook komen met een plan of een idee wat past binnen de doelstellingen.

Binnen het pand is ook het Meldpunt Discriminatie Vlaardingen te vinden. 

De officiële en feestelijke opening vindt plaats op vrijdag 12 september 2014 om 16.00 uur door Wethouder Cees Oosterom.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, we vragen u foldermateriaal van uw eigen organisatie mee te nemen en na te denken over wat u kunt gebruiken of nodig heeft en hoe VVEH u daarbij kan helpen.

 *) Vele Vlaardingers Eén Huis is een unieke afspraak tussen heel veel Vlaardingers. Ze streven ernaar om met elkaar een stad te vormen waarin het goed is om met verschillende culturen, nationaliteiten en religies bij elkaar te wonen. Deze afspraak is vastgelegd in een convenant, dat nog steeds wordt ondertekend.

Convenant Vele Vlaardingers Eén Huis
Wij, ondertekenaars, spreken met elkaar af dat wij in eigen kring en binnen de eigen organisatie

  • openstaan voor andere culturen in onze samenleving,
  • zullen werken aan contacten tussen mensen van verschillende culturen en godsdiensten,
  • vooroordelen ten opzichte van medemensen zullen bestrijden door degenen die deze vooroordelen uiten daarop aan te spreken.

Zo willen wij meewerken aan een positief, veilig, vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners van Vlaardingen.

Voor meer informatie:
info@vveh.nl of 010-4350111.