Vlaardingen eind 2009 - Hoe ziet dat er uit……?

De raad gaat weer de voorjaarsnota behandelen. In Groot Vlaardingen van 2 juli geven alle partijen hun visie over de toekomst van Vlaardingen. GroenLinks ziet veel goeds, maar ook zaken die nog extra aandacht nodig hebben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V L A A R D I N G E N   E I N D   2 0 0 9  -  HOE ZIET DAT ER UIT.....?

Eind 2009 is Vlaardingen schoner, veiliger, en zijn er meer woningen beschikbaar. Door een goed doortimmerd fietsbeleid en met voldoende Rode Lopers is de stad vooral fietsvriendelijker. Met een autoluwe binnenstad en door het optreden van de blauwe brigade geniet ieder van dit prettige en veilige leefklimaat.
De sport beschikt steeds meer over kunstgrasvelden en verbeterde sportaccommodaties.
Vernielers van gemeentelijke eigendommen gaan betalen. Het zwerfafval wordt nu eindelijk echt aangepakt. Anaconda met zijn gifoverslag plannen heeft de boodschap gekregen niet welkom te zijn.
In 2009 kunnen we op een leuke plek veilig buiten zwemmen. Het lintje voor het Jongeren Cultuurcentrum is doorgeknipt.
De eerste schop is in de grond gezet voor het opknappen van het Hof - een historische gebeurtenis. In de Broekpolder zien we het Struinbos en het Educatief Archeologisch Erf in opbouw.
Het wijkinformatiecentrum in de Babberspolder is gerealiseerd.
Uitkeringsgerechtigden zullen gemakkelijker een opleiding kunnen volgen.
De Stadsgehoorzaal draait goed en de bibliotheek krijgt weer meer uitleenpunten in de Brede Scholen.
Zomerterras en Loggerfestival zijn volop present.
Op de daken van gemeentelijke gebouwen zijn de eerste zonnecollectoren en kleine windmolens verschenen.

In de voorjaarsnota 2008 kunt u er alles en meer over lezen. Het college zet er op in.
Al deze punten wil GroenLinks eind 2009 kunnen zien, horen, voelen en zelfs ruiken!

 
W A T   H E E F T   A A N D A C H T   N O D I G…?

ZORGEN EN VRAGEN HEBBEN WE OOK!

De stad
GroenLinks blijft de uitvoering van het prima Actieplan Wonen kritisch volgen. Wij houden zowel de terugkeergarantie als de milieuaspecten in de nieuwbouw goed in de gaten.
De ambitie voor meer speelplekken en groen in de stad mag omhoog. We rekenen op de wijkgewijze uitwerking van het Actieplan Wonen met voldoende inbreng, invloed en medezeggenschap van bewoners.
De plannen voor Hoogstraat en Veerplein. Gaan deze nu echt slagen?
Een grote zorg vormt het niet ondertunnelen van de Marathonweg. Nóg meer verkeer maakt de noodzaak van effectieve maatregelen voor een goede luchtkwaliteit en tegen de geluidshinder alleen maar groter. Alle krachten moeten zo snel mogelijk gebundeld worden om een oplossing te vinden die ook voor bewoners acceptabel is.

Onderwijs
In 2009 moeten heel veel middelbare scholieren een maatschappelijke stage, lopen. Dat vergt een gedegen aanpak. Is daar al concrete gemeentelijke aandacht voor?

Aandacht voor kwetsbare Vlaardingers
• Wachtlijsten in de jeugdzorg moeten verdwijnen.
• De gemeente moet extra inspanningen gaan verrichten om de groeiende diabetesgolf te verkleinen en hanteerbaar te houden.
• Vooral ouderen komen door de vele formulieren en regelingen niet meer aan de gewenste zorg toe. Dit moet nu echt aangepakt worden: bijvoorbeeld één loket voor alle ouderenzorg.

Integratie
Ten onrechte ontbreekt dit onderwerp in de voorjaarsnota.
Vooral hoe we denken om te gaan met de nieuwste nieuwkomers.
GroenLinks wil ze respectvol welkom heten. Zij lossen immers onze arbeidsplaatsproblemen op. Hen moet zeker worden uitgelegd wat onze geschreven en ongeschreven spelregels zijn. Liefst heel persoonlijk in hun landstaal. En wij mogen hen vragen ook onze taal te leren.

Imago
GroenLinks gaat voor een groene, recreatieve stad. Met oog voor de buitengewone historische kwaliteiten van Vlaardingen.

Jack Tsang,  Kees Borsboom  en Corrie Kortleven
GroenLinks Vlaardingen

juli 2008