VOS-leerlingen opnieuw ‘de politiek in’

Het succesvolle leertraject met betrekking tot dak- en thuislozen dat leerlingen van de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap samen met GroenLinks uitvoerden heeft geleid tot vervolgtrajecten waarbij steeds andere politieke partijen samenwerken met de VOS.

Twee nieuwe projecten van de klassen 4 HAVO en 5 VWO, dit keer in samenwerking met de VVD, hebben opnieuw een duidelijk raakvlak met de Vlaardingse gemeentepolitiek.

• 60 leerlingen van 4 HAVO werken aan een nieuw imago van Vlaardingen. GroenLinks heeft zeker bijzondere aandacht voor dit aspect omdat de fractie bij herhaling gemeld heeft dat Vlaardingen van zijn huidige imago ‘Vlaardingen stinkstad’ af moet komen. Wij zijn benieuwd waar de nieuwe imagomakers mee komen als ze hun visie en aanbevelingen op donderdag 1 december presenteren in de Burgerzaal van het Stadhuis. Wij hopen dat de leerlingen het begrip identiteit van Vlaardingen in hun overwegingen mee nemen. Tip: een negatieve identiteit van betrokkenen geeft bijna automatisch een slecht imago. Op donderdag 13 december zal burgemeester Tjerk Bruinsma op de VOS de beste presentatie bekendmaken.

• Een eigen politieke partij oprichten, dat is de opdracht die groepje van totaal 24 leerlingen van het VWO gaan uitvoeren. Naast het werken aan logo, slogans, affiches, etc. wordt er ook een debat tussen de nieuwe partijen georganiseerd. Elk ondersteund door een echt raadslid geven ze vorm aan het politieke spel. De publieke tribune is geopend voor gasten. Wellicht komen er meer op te zitten dan bij een echte raadsvergadering!Vlaardingen is uitgenodigd. En wel op donderdag 15 december van 13.00 tot 14.00 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Groenlinks onderschrijft van harte deze wijze van werken van de VOS. Immers: het werken met het echte leven, de echte maatschappij, geeft leerlingen een gevoel zinvol bezig te zijn. Ze zeiden dat zelf reeds na afloop van hun dak- en thuislozen project!Bovendien is het bij uitstek de manier om werkelijk veel te leren! Onderzoek naar wat we na 24 uur nog weten leert namelijk dat er maar 5% blijft hangen als we het alleen maar horen. Dat wordt 10% als we iets lezen. Als de audiovisuele hulpmiddelen uit de kast gehaald worden weten we achteraf nog 20%. We scoren zelfs 50% als we het debat aangaan. We halen de 75% als we het zelf gaan doen, en als absolute topper weten we nog 90% als we het aan een ander gaan uitleggen of als we het toepassen in de praktijk, (bron: David Sousa, "How the brains learns.").

Kortom, wij laten ons graag door de VOS leerlingen uitleggen hoe het allemaal moet in de politiek. Is voor hen èn voor ons goed!En maar hopen dat we zelf ook actief mee mogen doen, zodat de politici er ook nog wat van leren.

Succes ermee VOS leerlingen!