Nieuws

GroenLinks vraagt wethouder naar voortgang schone-lucht-project en doet een suggestie

In de regio worden de wagenparken van de gemeentes geïnventariseerd met als uiteindelijk doel 'om de gemeentelijk wagenparken binnen enkele jaren geheel uit schone voertuigen te laten bestaan.' GroenLinks is heel benieuwd naar de stand van zaken in Vlaardingen. Ook lijkt het GroenLinks zinvol voor de inleving van betrokken ambtenaren en raadsleden als zij de virtuele fietsroute eens gaan maken; dit kan tot 6 juni in het Mobilion van RijksWaterstaat.

Lees verder

1 mei, debat in De Salon over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 1 mei wordt de strijd tegen mensonterende werkomstandigheden herdacht. Of gaat het tegenwoordig ergens anders over? Een debat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in De Salon onder leiding van Dick van der Lugt. GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang gaat in gesprek met Vlaardingse ondernemers.

Lees verder

GroenLinks juicht het programma van de nieuwe coalitie van harte toe

De belangrijkste uitkomst is de wending naar links, waarbij 'het sociale' sterker dan voorheen gevoerd gaat worden. En bovendien: "We hebben nog vier jaar de tijd om datgene wat nog niet geregeld is alsnog te realiseren." Ook nu weer zal het college kritisch gevolgd worden en zonodig aan ideeën geholpen. GroenLinks werkt!

Lees verder