Nieuws

Afscheid van de rode ster - actieboek nu collectors-item

Met voor iedereen een groen gebakje met rode ster èn een exemplaar van het groene Broek-polder-actieboek vierde de fractie van GroenLinks Vlaardingen afgelopen raadsvergadering het besluit van GS Zuid-Holland de Broekpolder een groene bestemming te geven.

Lees verder

DEFINITIEF GEWONNEN: DE BROEKPOLDER BLIJFT GROEN!!!

Vanavond besloot Provinciale Staten van Zuid-Holland dat de BROEKPOLDER GROEN moet blijven en NIET langer wordt aangemerkt als mogelijk zoekgebied voor landelijk wonen. De Broekpolder krijgt hiermee DEFINITIEF de bestemming OPENLUCHTRECREATIEGEBIED/ STEDELIJK GROEN!

Lees verder