Nieuws

Vlaardingen zijn eigen Binnenhof?

Onlangs vroeg GroenLinks het college om van het nieuw ingerichte binnenplein van het stadhuis een echt volksplein te maken. In het AD/RD werd zelfs al gesproken over een ‘klein binnenhofje’. Het antwoord van B&W is binnen, maar is GroenLinks er tevreden mee? Lees het krantenartikel, het antwoord van B&W en een nieuwe brief van GroenLinks aan B&W.

Lees verder

GroenLinks vraagt om maatregelen inzake stijgend aantal onverzekerden

Het nieuwe zorgstelsel gaat 1 januari 2006 in. Vijf maanden later moet iedereen verzekerd zijn. Theoretisch dan, want in de praktijk verwachten de zorgverzekeraars dat het aantal onverzekerden zal verviervoudigen. Het gaat dan vooral om mensen aan de onderkant van onze samenleving. Deze mensen zullen verstoken blijven van medische zorg. GroenLinks wil van het college weten of er in Vlaardingen nog maatregelen genomen gaan worden om dit te voorkomen.

Lees verder

GroenLinks motie bepleit wijzigingen herinrichtingsplan Abtswoude

Het inrichtingsplan voor het gebied Abtswoude (Midden Delfland) behelst een reconstructie waarmee een groot deel van het cultuurhistorisch landschap verloren zal gaan. GroenLinks verzoekt het college middels een motie dringend om de reconstructiecommissie tot andere gedachten te brengen. Ook de PvdA en CDA ondertekenen deze motie.

Lees verder

ACTIE: STEUN HET KERSTPARDON 2005

Een groep van vijf personen lopen in vijf dagen van Friesland naar Schiphol waar zij een Tweede Kamervertegenwoordiging een petitie zullen aanbieden met de vraag een Kerstpardon 2005 aan de Tweede Kamer voor te leggen. U kunt deze actie steunen!

Lees verder