"Waar blijft nu het raadsdebat over de Korhoenlaan?"

Dit vraagt GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang in een open brief aan de Vlaardingse gemeenteraad. Want: de oppositieleden liepen weg "voor het werk waarvoor ze 'aangenomen' zijn!"

OPEN BRIEF AAN DE RAAD

De rattenvanger van Hamelen

Na twee vragenrondes en debat in twee commissievergaderingen over de bouw van het onderwijs- en sportcomplex Korhoenlaan lopen de oppositieleden achter een rattenvanger van Hamelen de raad uit. Een stuntje in verkiezingstijd met een hoog boter-op-'t-hoofd gehalte! Erger nog: ze lopen weg voor het werk waarvoor ze 'aangenomen' zijn!Zo doen we dat.....De agendacommissie - waar óók de oppositie in zit - regelt de gang van zaken in de commissies en de raad. Ben je het ergens niet mee eens maak je dat kenbaar en probeer je het anders te regelen; lukt dat dáár niet probeer je het met een ordevoorstel in de raad. In dit geval stelde de agendacommissie vast dat één commissievergadering niet genoeg was en werd besloten een tweede vergadering te houden. Tussentijds stelde ieder zijn schriftelijke vragen en ontvingen een antwoord. Een meerderheid van de fractievertegenwoordigers in de commissie was daar nog niet tevreden over. De VVD ging overigens wel akkoord met behandeling in de raad.Tijdens die raadsvergadering bleek een duidelijke meerderheid vóór behandeling van de vraag van het college (om aanvullend krediet) en dus vóór het voeren van een debat daarover.Maar na een door Ten Have gevraagde schorsing wilde de oppositie eerst dat de wethouder excuses zou maken over de gang van zaken. Toen duidelijk werd dat de wethouder hier niet voor voelde vertok de volledige oppositie - waarna het besluit over de voortgang vervolgens genomen werd met 'volledige eenstemmigheid'...In een persbericht maakt de SP opnieuw haar verontwaardiging kenbaar. Vooral dat de wethouder in de allereerste commissievergadering wees op het feit dat uitstel nog meer extra geld zou gaan kosten zit de SP hoog. De SP noemt dit chantage. Uitstel kost meestal geld - dat weet elk raadslid - en de simpele vraag: “Wat mag veertien dagen uitstel dat dan wel kosten, wethouder?" had toen de zaak tot klaarheid kunnen brengen. Stukken lezenOp 26 april en 11 juli 2006 kreeg de raad de stukken en het besluit aanvullend krediet project Korhoenlaan onder ogen. Als je niet zit te slapen en het er echt niet mee eens bent maak je dat natuurlijk direct kenbaar. Als je vindt dat de kwestie een groot belang dient zorg je ervoor dat je ruimte voor debat creëert en laat je weten dat je informatie wilt hebben - en dat breng je al of niet in de publiciteit. Wakker geworden door een plaatselijk politieke partij die in zijn nadagen graag de krant haalt gingen bijna álle partijen met veel ijver het debat aan.In de commissie gaat het er om geïnformeerd te worden, te luisteren naar elkaars inbreng, te debatteren en je politieke keuzes aan te kondigen. Pas in de Raad wordt een eindconclusie genomen. Opnieuw zonodig met debat om duidelijk te maken waar je als politieke partij staat.Staart tussen de benenAan dat slotdebat konden we ditmaal dus niet toekomen omdat de oppositie zich ontrok aan haar verantwoordelijkheid! Waarmee ze ook de kans miste om inhoudelijk duidelijk te maken wat er nu eventueel allemaal niet klopte. Weglopen doe je hooguit ná het debat, en niet ervoor.Wij hadden graag een scherp debat gevoerd over de ‘prijs’! En waar bleef de waardering over het fraaie sport-onderwijscomplex dat Vlaardingen straks rijker gaat worden? Waar bleef de vergelijking met de stalling van de Ambacht/Jan Lighthartschool. Waar bleef op deze manier het respect voor de inspraak van de mensen uit de omgeving?Waar bleef een discussie over het laten staan van de bomen, het voorkomen van geluidshinder, de meetfout, de meerkosten? Een gemiste kans van de oppositie!! En dat allemaal omdat men in een chagrijnige overdrijving schoot en dan óók nog op een verkeerd punt. Men ging mee met het 'kritiek op de man spelen' in plaats van op de zaak. Ten Have zei immers: “Het gaat niet over de inhoud”. Met als ultiem moment van zwalkerij dat de SP haar motie inslikt en dat de VVD - die in de commissie nog gemeld had het voorstel in de raad te willen bespreken - uiteindelijk in de Raad het debat uit de weg gaat, en vervolgens iedereen gedwee met de staart tussen de benen afgaat! Hoogachtend - en altijd bereid, voor zover ik er over ga, uw inhoudelijk kritische vragen te beantwoorden,Jack Tsang.