"Vlaardingen zou meer moeten doen aan stadspromotie"

Dit is de stelling van deze maand, door het CDA ingebracht. Aan de raadsfracties werd gevraagd hier kort op te reageren. In Groot Vlaardingen van deze week kunt u het allemaal lezen. GroenLinks denkt al langer over ons Vlaardings imago en wil haar reactie daarom hier ook nog wel nader toelichten.

Korte reactie van GroenLinks op de CDA-stelling "Vlaardingen zou meer moeten doen aan stadspromotie":Met een bewust gekozen imago en een continue stadspromotie stralen we uit dat Vlaardingen beschikt over unieke kwaliteiten. Voor GroenLinks zijn dat bv. de groene Broekpolder en de spectaculaire archeologische opgravingen - de Vlaardingercultuur. Vlaardingers zelf overtuigen van deze waarde d.m.v. stadspromotie vergroot ons gekozen imago en versterkt onze identiteit. Stadspromotie zelf blijft een middel.Geplaatst in Groot Vlaardingen 20 februari 2008

 NADERE TOELICHTING

Imago, Identiteit en Stadspromotie

Stadspromotie is een middel, een waarheid als een koe. De vraag is dan natuurlijk: "Waartoe dient dat middel?" Dat middel dient globaal gezegd om ons imago te verbeteren.Dat roept drie nieuwe vragen op:1. Welk imago heeft Vlaardingen en welk imago willen we hebben?2. De vraag waarom eigenlijk willen we het gewenste imago creëren?3. Blijft nog over: wat doet identiteit in bovenstaand rijtje van drie?Ons bestaande imago hoeft wat ons betreft niet uitgebreid onderzocht te worden door bijvoorbeeld een extern imagobureau.Een simpele vraagronde bij enkele kennissen of collega’s die buiten de regio Rijnmond wonen is voldoende.De antwoorden"Vlaardingen stinkstad!" en "Vlaardingen ligt dat in Zeeland?" zijn illustratief.Het is gewenst om dat imago te veranderen. Een cluster van sociale redenen (ontwikkeling, groei, selffulfilling prophecy) en economische redenen vormen ongetwijfeld de hoofdmoot. Wat willen we dan wel voor imago?In Nederland komen vergelijkbare steden met een imagovraag als Vlaardingen voor, en wel in twee varianten:- Industriesteden die van hun imago afwillen.- Satellietsteden die een eigen imago willen.Kijken we naar Vlaardingen en Schiedam dan gelden de genoemde problemen ongetwijfeld in beide steden evenzeer, alleen voor Vlaardingen weegt het eerste probleem veel zwaarder dan het tweede, bij Schiedam is dat net omgekeerd. Beide hebben een historische kern hoewel Schiedam daar natuurlijk beter in kan scoren.Welk imago dan.....?Een onderzoek uit 2002*) geeft een aardig imago-keuzelijstje aan. Op de vraag welke gewenste elementen de gemeenten zien als onderdeel van hun imago staat met 51% 'een woonvriendelijke omgeving' bovenaan, direct gevolgd door: 'natuur en recreatie','betrouwbaarheid'. Pas in de volgende rij komen 'cultuur', 'dynamische gemeente', 'economische kracht' en 'rijke historie'.'Ruime werkgelegenheid' en 'sport' komen daarna. 'Tradities' staat als laatste en doet eigenlijk niet mee in het wensenlijstje.Iedereen wil kennelijk modern zijn.UniciteitAls het gaat om imago dan is een bekende valkuil dat iedere Gemeente de eigen uniciteit nogal overschat. Zie bijvoorbeeld het aantal torens van de Grote Kerk op de folders van de plaatselijke VVV’s in Nederland. Profilering op positieve uniciteit is uiteraard een voorwaarde om het imago de gewenste kant op te sturen.GroenLinks kiest vooralsnog voor onze ‘Groene Broekpolder’ (uniek in onze directe leefomgeving en in 2010 nog fraaier) en onze ‘Archeologische Vondsten’, die zelfs voor een deel mondiaal uniek zijn.Stadspromotie versterkt zowel binnen Vlaardingen als buiten Vlaardingen het gewenste imago.Imago en identiteitOnze identiteit of identiteiten**) vormen de bron van de communicatie die Vlaardingers zelf hebben. De mond tot mond reclame is van groot belang. Als je zelf vindt dat het woonklimaat in Vlaardingen ‘naatje’ is dan gaat het natuurlijk niks worden in dat gesprek met die verre neef uit Overijssel.Uiteraard gaat het bij positief enthousiasme over onze stad om méér dan ons boeiende visserijverleden. Volgens Noordman***) kunnen gemeenten zich op acht punten onderscheiden:1. Ligging2. Historie3. Uiterlijk4. Omvang5. Innerlijk6. Symboliek7. Gedragingen8. Betekenisgeving, zelfpresentatieEen mooi lijstje om eens met elkaar te inventariseren hoe dat er in Vlaardingen voorstaat.We krijgen een nieuw hoofd communicatie, lijkt me een uitdaging om de kwestie gewenste imago en identiteit eens te onderzoeken. De gebiedsmanagers willen haar/hem best helpen om te kijken hoe Vlaardingers er zelf over denken. De Raad is het globaal gezegd wel eens met elkaar. De geschiedenis telt....!Nu nog de bijbehorende middelen. Of anders gezegd: "Hebben we het er voor over?"..... Jack Tsang.

 *) Culture Plus Stedelijk imago. Een rapport voor de Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandse Gemeenten.**) In de landelijke discussie over identiteit kiezen wij als GroenLinks voor de ruimte om met meerdere identiteiten te leven. Die identiteiten moeten dan wel elkaar ondersteunen.***) Cultuur in de citymarketing. Noordman 2004.