Wethouder Oosterom stapt op na afronding onderzoek Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

De conclusies van het rapport waren van dien aard dat wethouder Cees Oosterom zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld. GroenLinks begrijpt en respecteert deze beslissing.

De onderzoekers van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten beoordelen in het rapport de situatie op een viertal punten:1. Misbruik van macht - de onderzoekers concluderen dat er geen sprake is van een oorzakelijk verband tussen het optreden van de wethouder en het gedwongen vertrek uit de woningen door ex-bewoners. Ook zonder het optreden van de wethouder hadden de ex-bewoners de woning moeten verlaten. Op dit aspect menen de onderzoekers dus dat er geen sprake is van misbruik van macht.2. Er bestonden geen regels en procedures voor het uitgeven van woningen van een ‘om niet’ contract als antikraak maatregel. De onderzoekers achten de kans aanzienlijk dat de kwestie niet geëscaleerd was bij aanwezigheid van een heldere procedure.3. De onderzoekers zien geen gronden om in deze kwestie de wethouder te beschouwen als "vertegenwoordiger of adviseur van zijn zoon in de zin van artikel 15 lid 1c onder 7e van de Gemeentewet".4. Het onderzoeksbureau meent dat er wel sprake is van overtreden van normen uit de gedragscode voor bestuurders van de gemeente Vlaardingen. In deze kwestie is naar de mening van de onderzoekers niet in overeenstemming met de letter en de geest van de gedragscode gehandeld.De wethouder heeft op grond van dit rapport gemeend zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Wij begrijpen en respecteren deze beslissing. In zijn brief aan de burgemeester houdt Cees Oosterom een pleidooi voor een gedegen onderzoek in de organisatie. Zoals bekend heeft de fractie van GroenLinks eerder gepleit voor een samenhangende conclusie over wethouder, organisatie en gemeentesecretaris. Het college neemt in deze kwestie haar verantwoordelijkheid, veronderstellen wij. Op donderdag 26 september worden de fractievoorzitters vertrouwelijk geïnformeerd over de voortgang. Inmiddels zijn de vragen die GroenLinks en andere politieke partijen gesteld hebben beantwoord door het college. In de beantwoording wordt veelvuldig verwezen naar de inhoud van het rapport. Degenen die het rapport volledig willen lezen kunnen het desgewenst afhalen op het stadhuis bij de griffie van de gemeente Vlaardingen.

 Jack Tsang – GroenLinks Vlaardingen.