GroenLinks vraagt college om actie te ondernemen om van de nog aanwezige loden leidingen in woningen af te komen

Kort samengevat komen de vragen ex artikel 36 neer op: geef voorlichting over de gevaren, m.n. voor babies; spoor op welke Vlaardingse woningen nog dit soort leidingen hebben; stimuleer dat ze vervangen worden; en vervang ze, indien daar aanwezig, zelf in het gemeentebezit.

--------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 16 september 2007 Betreft: Ex artikel 36 vragen Loden leidingenGeacht college,Het streven van de minister, mevrouw Cramer, is om de bewoners van naar schatting 3000 woningen die in Nederland nog loden waterleidingen hebben voor te lichten over de gevaren van deze pijpleidingen. De Tweede Kamer ziet veel meer in het actief opsporen van deze loden leidingen.Wat GroenLinks Vlaardingen betreft doet het college beide. Vandaar dat wij u middels deze vragen tot actie oproepen.Vragen ex artikel 361. Is het college bekend met de gevaren van loden waterleidingen, met name voor baby’s?1)2. Hebt u en hebben de woningbouwcorporaties een overzicht van alle aanwezige loden waterleidingen in Vlaardingen?3. Bent u bereid zonodig in samenwerking met de woningbouwcorporaties en andere huiseigenaren een inventarisatie te organiseren van alle loden waterleidingen die er nog in Vlaardingen zijn?4. Bent u bereid te stimuleren dat op korte termijn de nog aanwezige loden waterleidingen vervangen worden2)?5. Bent u bereid op de gemeentepagina het voorlichtingsidee van mevrouw Cramer nog dit jaar vorm te geven?6. Bent u bereid om zo spoedig als mogelijk is voor uw eigen gemeentelijk woningbezit inclusief de via anti-krakers-contrac-ten bewoonde huizen de loden leidingen te laten vervangen3)? Zo ja, aan welke termijn denkt u dat deze actie afgerond is; zo nee, waarom niet?Wij hopen op een snelle reactie uwerzijds.Met vriendelijk groet,Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.

 

1) Zuigelingen die flessenvoeding krijgen met water uit loden leidingen, kunnen al snel een ongezonde hoeveelheid binnen krijgen. Dat kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van hersenen en zenuwstelsel. De maximale concentratie lood in drinkwater is daarom gezet op 10 µg/liter. Bron: Milieu Centraal.2) Gegeven de berichten over de overmatige winsten van de waterleidingbedrijven zou een financiële bijdrage van het waterleidingbedrijf voor de hand liggen.3) Wij hebben begrepen dat u op de Westhavenkade de eerste acties heeft ondernomen.