Een avondje Raad – "Duur leergeld of prijzige cursus?"

Opnieuw blikt Jack Tsang van GroenLinks terug op de laatstgehouden raadsvergadering. Over vrouwen, jeugd en alcohol, gif en de Polderpoort stilte.

 

De 'oogst' van een raadsvergadering

- door Jack TsangVier punten uit de afgelopen donderdag 13 maart 2008 gehouden raadsvergadering waard om nog eens nader te vermelden.

Vrouwen

Steun voor vrouwen in BraziliëAllereerst hebben we in het vragenhalfuurtje aandacht gevraagd in een vervolg op de Internationale Vrouwendag steun te betonen voor onderdrukte vrouwen van Brazilië.Anny Attema gaat in het college bespreken of via Amnesty International een actie ondersteund wordt om de vrouwenbeweging SOS Corpo in Recife - Brazilië een hart onder de riem te steken.De kaart van Amnesty (PDF) op de gemeentepagina zetten zou een eerste actie kunnen zijn.Op deze actiekaart van Amnesty lezen we: "In de buitenwijken van de Braziliaanse grote steden wordt veel bloed vergoten in de strijd tussen rivaliserende drugsbendes. De politie veegt regelmatig de straten leeg en vertrekt dan weer. Dit zorgt voor doden en onrust, terwijl aan een structurele oplossing en bescherming van de bewoners niet wordt gewerkt. De hele gemeenschap lijdt. Vrouwen zorgen vaak in hun eentje voor een hele familie. Bendeleden beschouwen hen als gemakkelijk prooi voor seksueel geweld en beroving. Er zijn nauwelijks voorzieningen in de wijken."Ineke Nieuwstraten van Amnesty had ons een stapeltje kaarten meegegeven voor de Raadsleden. Anny Attema gaat nog reageren.

Gif

Drie nieuwe bedrijven gifvrij?Als tweede aandachtspunt hadden we problemen met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging Deltaweg 60 zoals wethouder Versluijs deze aan de raad had gestuurd m.b.t. drie te vestigen op- en overslagbedrijven.Nadat we tweemaal gevraagd hadden of Wethouder Hans Versluijs kon garanderen dat er geen gif en dergelijke narigheid in die drie bedrijven zou komen, moesten we concluderen dat de wethouder die garantie niet kon geven. Naar ons idee laat de wethouder een kans liggen om voor het terrein een forse verbetering binnen het bestemmingsplan aan te brengen. Minder gif op ons Vlaardingse grondgebied.Hij heeft ons ook niet kunnen overtuigen dat hij daar echt zijn best voor gaat doen.Het was, en is nu nog niet precies duidelijk wat de bedrijven gaan opslaan.Toen wij vroegen of, als het dan wèl duidelijk was wat er ging komen, wij er nog een keer over konden praten in de Raad, zei de wethouder dat in deze procedure het college daarover ging. En moesten we vervolgens wel tegenstemmen. Het verbaasde ons dat we de enige politieke partij waren.Het milieufront in de raad bestond deze avond uit slechts twee raadsleden van GroenLinks. Jammer. We zullen er wel weer op terugkomen als er aanleiding voor is.

Plan van Aanpak Jeugd en alcohol

Eerst onderzoekJammer dat dit voorstel even word teruggetrokken.Op zich is de gedachte om zelf de handen uit de mouwen te steken en te onderzoeken of de professionals niks laten liggen prima. Dat er ineens extra budgetten uit de hoed werden getoverd schoot ook ons in het verkeerde keelgat. Ik hoop dat het project gewoon doorgaat. Er is immers niks mis mee als raadsleden zelf de lastige problematiek ervaren door veldonderzoek te doen. De discussie die de SP inbrengt, of je dat gezamenlijk of als afzonderlijke partij moet doen, is bijzaak. Er staat in Nederland geen verbod om samen te werken, en in de raad is elke fractie vrij, los van welke raadswerkgroep dan ook, een eigen politiek standpunt in te nemen.Uiteindelijk gaat het erom de problemen aan te pakken. De werkgroep gaat daarbij niet herhalen wat anderen doen. Wij zijn benieuwd.

Polderpoort stilte

Stilte logisch - uitleg ookHet vierde belangrijke punt was de aankoop van de Polderpoort. Na vier toegestuurde vertrouwelijke stukken, drie vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken en twee besloten commissievergaderingen was het aan het college opening van zaken te geven. Met inachtneming van de persoonlijke aspecten gebeurde dat.Goede tekst, prima Peter van der Zwan!Wat vervolgens plaatsvond was dat er, op voorstel van Leo Ten Have, verder geen woord meer over gewisseld werd. Wij onderschrijven de prudentie om verder niet over personen te praten. Wat jammer is dat ook het stellen van inhoudelijke vragen uitgebannen werd door de interventie van Bram Keizerwaard: "We doen er het zwijgen toe, óf we praten erover".Ik had nog even willen vragen of het college nog iets deed aan informatie-verstrekking naar de Vlaardingse bevolking en zeggen dat we blij waren met het feit dat er ook gekeken wordt naar een plan B. Ik hoop dat er nog iets van een uitleg op de gemeentepagina komt. Moeilijk uit te leggen allemaal.Wat zeker ook ontbrak op deze donderdagavond is een antwoord op de vraag hoe de besluitvorming m.b.t. de Polderpoort in februari 2002 - de voor-vorige Raad - gelopen is?Op 20 februari 2002 nam de Raad het besluit om een multifunctioneel Sportpark Broekpolder te gaan bouwen.Wij beschouwen dat voorstel van het toenmalige college en het raadsbesluit als een volstrekt doorgeslagen variant van het op afstand zetten een maatschappelijke activiteit, zonder dat de Gemeente ook nog maar een vinger in de pap heeft."Geen enkele democratische controle" heet zoiets ook wel.Overigens was er geen enkele partij die hierover een opmerking gemaakt heeft in die raadsvergadering van februari 2002. We hebben de notulen erop nagelezen.Van de twee partijen die in 2002 tegenstemden had de SP zorgen over de verlaging van subsidies voor de sport en vreesden zij de dat er filevorming zou optreden bij de entree van de Broekpolder, en was GroenLinks tegen omdat er nog een geweldige slag te maken was om eerst de sport in de wijken de plaats te geven die het verdient. Van de acht voorstemmende partijen (PvdA, CDA, VVD, AOV, SBV, D66, VV2000 en CU/SGP) was er niets dan lof voor het voorstel van wethouder Kool*.Als het gaat om sport kunnen we in 2008 overigens constateren dat:# de sport qua investering zeker niet in het verdomhoekje zit en dat de files** die de SP in 2002 voorzag bij het betreden van de Broekpolder, er niet zijn,# de sport in de wijken zijn vorm gaat vinden met vijf plekken waar de sport geconcentreerd wordt.In de voorjaarsnota hoopt GroenLinks weer op een behoorlijk aantal plannen voor de verbetering van de sportaccommodaties***.Tot slot: wat ons betreft worden er geen bedragen meer als cadeautje of als subsidie weggezet zonder dat daar duidelijke prestaties en verantwoordelijkheidsplicht tegenover staan. Kortom: áltijd 'een vinger in de pap'! Lastig is dat bij een dergelijk 'op afstand zetten en/of privatiseren' de consequenties niet altijd te overzien blijken te zijn.College, raad, hopelijk hebben we geleerd. Het cursusgeld bedroeg drie miljoen euro. Laten we daar maar over ‘zwijgen’.Jack Tsang.*) Wel veronderstelde de heer Ten Have de heer Oosterom zich in zou zetten voor de erkenning van de Olympische sport van het knikkeren en constateerde hij dat er twee sinterklazen in Vlaardingen rondliepen maar daar bleef het dan ook bij.**) Als die files er wel waren had de Polderpoort waarschijnlijk geen probleem.***) De aanleg straks van de fietsbrug over de Vaart verbetert de door ons zo gewenste bereikbaarheid van de sportterreinen in de Broekpolder en voor een bushalte is in een aanvraag verricht.