GroenLinks vindt: speelautomatenhal binnen de perken

Op 19 december 2007 beslist de raad of het college verder kan gaan met de gesprekken met ING Real Estate over een ‘Leisure centrum’ in het oude V&D pand - een speelautomatenhal, Grand Café, Fitness Centrum en vijf bioscoopzalen. Een meerderheid van PvdA, VVD, VV2000/LeefbaarVlaardingen SBV heeft "Ja" gezegd. GroenLinks stelt voorwaarden aan speelautomatenhal.

Over dit onderwerp kan iedereen op de gemeentepagina in Groot Vlaardingen van 19 dec. a.s. de GroenLinks-mening in-het-kort lezen:ChristenUnie/SGP, SP en vier CDA-fractieleden stemden in 2004 tegen een GroenLinks motie voor een culturele bestemming V&D pand. Jammer. Toen kon het nog.SpeelautomatenhalJa, mits. Toegang 21 jaar, alleen met toegangskaart. Geen alcoholhoudende drank etc. Bioscoopvoorstellingen gegarandeerd. Verslavingskansen worden via ontmoediging en wetten succesvol teruggebracht. Verbieden helpt niet, reguleren wel. Hieronder onze uitgebreide toelichting---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De bestemming van het leegstaande V&D-pand

 EERST TERUG IN DE TIJD: EEN GEMISTE KANS – EEN CULTUREEL CENTRUMGroenLinks diende in 2004 een motie in waarin het college verzocht werd om de bovenetages van het V&D pand een culturele bestemming te geven.Gedacht kon worden aan Vrije Academie/Muziekschool, bibliotheek, museum expositie ruimte etc. - eventueel aangevuld met penthouses om de kosten te reguleren.Toen was er nog een kans om hier serieus onderzoek naar te doen. Tot twee keer toe staakten de stemmen en dus werd de motie verworpen. Deze tegenstemmers waren de nu heftig protesterende partijen, ChristenUnie/ SGP, SP en CDA. Ook AOV, VV2000 SBV en een lid van de VVD stemden tegen de motie.Met één stem meer had het Vlaardingse centrum er in 2010 anders uitgezien*). Een cultureel centrum rijker! Een gemiste kans dus! Zou deze kans vandaag nóg realistisch zijn gaan wij direct voor een Cultureel Centrum!Als het nu, december 2007, gaat om een speelautomatenhal kiezen wij voor ‘het strenge regime’ – het alternatief zou namelijk leegstand zijn....Voorjaar 2006 was bij de coalitiebesprekingen al duidelijk dat een culturele bestemming een gepasseerd station was: de eigenaar van het pand, ING Real Estate, wil de meest rendabele oplossing. Miljoenen investeren om het lelijkste pand van Vlaardingen op te knappen zonder rendement is voor hen geen optie.KEUZES CDA, CHRISTENUNIE/SGP EN SP CONSEQUENT?Spelen (z)onder toezichtDat CDA en SP tegen een speelautomatenhal zijn lijkt ons nogal hypocriet.In Vlaardingen staan op dit moment 106 speelautomaten in de horeca ‘in het wild’.Die speelautomaten staan daar zonder toezicht. Alleen het horecapersoneel zelf moet vanachter de bar toezien. Het is volstrekt duidelijk dat in veel gevallen jongeren/kinderen daar hun euro’s in kunnen stoppen.De vergunningen ervoor zijn verleend door de vorige ‘vijf’ colleges, waaraan het CDA deelnam.Het CDA maakte zich onlangs in de commissie nogal druk over de koppelverkoop van de vijf bioscopen met de speelautomatenhal. Dat heeft volgens het CDA ook met onze ziel te maken.Wij willen er dan op wijzen dat er nog wel het een en ander te doen is in Vlaardingen: het is toch bekend dat de horeca een, soms onmisbare, ruime verdienste heeft aan hun speelautomaten....Dilemma’sCDA en SP melden dat ze vóór de bioscoop en het Grand Café zijn. Er zullen dan wel een aantal dilemma’s door hun hoofd moeten spelen. Bijvoorbeeld: Is de leeftijdsgrens van 16 jaar voor gewelds- en seksfilms wel voldoende? Kunnen we het wel goedkeuren dat 16-jarigen naar uiteengereten slachtoffers in misdaadfilms kijken; of naar martelingen, die zowel door de goeden als door de slechteriken in misdaadfilms worden ingezet om hun doel te bereiken?Kunnen we het wel goed vinden dat er nog een café bijkomt in Vlaardingen?Alcoholverslaving is, volgens de rapportage van de hulpverlenings-instituten absoluut nummer één - zowel in aantal, als in de gevolgen voor betrokkenen en hun naaste omgeving. Mogen we er dan wel vóór zijn dat in het Grand Café 16-jarigen ‘gewoon’ alcohol kunnen ‘nuttigen’... met het risico ‘alcoholverslaafd’ te worden? Kortom, het is nogal schijnheilig van het CDA om je te concentreren op de speelautomatenhal en tegelijkertijd het alcoholprobleem of het geweldsprobleem te negeren of zelfs te bevorderen. De SP, gezegd moet dat worden, heeft, met GroenLinks, tot nog toe een kritische stellingname naar het alcoholgebruik van jongeren in Vlaardingen.Dan ook nog...De ChristenUnie/SGP is ook tegen de bioscoop op het Veerplein.Ze zijn ook tegen de verdere uitbreiding van onze terrassen. Consequent, dat wel.De vraag of we met een meerderheid kiezen voor ‘een zwartgeverfd Vlaardingen’ is een retorische vraag. Ik weet eigenlijk niet of ze ook tegen het Grand Café zijn of meer de voorkeur hebben voor het glaasje jenever in de huiselijke kring**).DE KEUZE VAN GROENLINKSSpeelautomatenhal onder voorwaardenWij kiezen voor een “Ja, mits...”, of “Nee tenzij...”.Een realistische houding gezien het feit dat een meerderheid van de raad kiest voor het ‘leisure’ plan.In de raadsvergadering van 19 december zullen we dan wèl pleiten voor een zogeheten uiterst streng regime wat betreft de speelautomatenhal. Dat ook veiligheidsaspecten en parkeren voor de buurtbewoners goed geregeld moeten zijn spreekt voor zich. De pluspunten van het amusementscentrum, die er natuurlijk zijn, zullen we daarbij ook noemen.Voor alle duidelijkheid: wat betreft de speelautomatenhal zullen wij alleen vóór stemmen als de leeftijdsgrens 21 jaar gehanteerd wordt. Dat iedereen een kaartje moet hebben om binnen te komen geeft de mensen van de toegangscontrole de gelegenheid iedereen in de ogen te kijken. Bij twijfel wordt het identiteitsbewijs gevraagd. Bij nalatigheid in de controle wordt de tent gesloten. Dat de reclame aan banden wordt gelegd is noodzakelijk. Dus geen billboards op het pand waar mensen de speelautomatenhal in worden gelokt.Waarom 21 jaar en geen 18 jaar?18 jaar is iedereen duidelijk, gokverslaving komt in belangrijke mate voort uit ervaringen op jonge leeftijd. Onderzoek toont ook aan dat ook jong volwassenen in de leeftijd boven de 18 kwetsbaar zijn voor gokverslaving vanwege groepsdruk, stoer doen en beschikbaarheid van eigen middelen.Wij kiezen in het dilemma van overdreven regelzucht en vrije keus in dit geval voor de leeftijdsgrens van 21 jaar.Uiteindelijk vinden wij dat mensen een vrije keus moeten kunnen maken om de 20 eurocent per spel, in een automaat te gooien. Dat je daar niet mee kunt verdienen staat op elke speelautomaat aangegeven - óók een voorwaarde van GroenLinks om de speelautomatenhal te gedogen.DAN OOK NOG: EEN CONSEQUENT VOORSTELGroenlinks zal komende raadsvergadering een oproep doen de in de cafés staande speelautomaten, waarbij alcohol en gokken-zonder-toezicht gecombineerd worden, af te bouwen. Wij rekenen op een brede steun uit CDA, SP en ChristenUnie/SGP.Theo ThijssenDat je tot een oordeel komt op basis van de (onderzoeks)gegevens en niet alleen op je gevoel is vanzelfsprekend. Dat niet iedereen die een gokje waagt verslaafd wordt is ook duidelijk. Het kaartje leggen met centjes in de huiselijke kring wordt zelfs door Theo Thijssen, onze opperschoolmeester, beschreven als een huiselijk vermaak***).Beter regels dan verbodDat we het moeten reguleren is wat ons betreft noodzakelijk. Net zoals we tabaksverslaving, alcoholverslaving, prostitutie, geweldfilms, drugsverslaving, dik worden en hard rijden in sportwagens proberen tegen te gaan zonder het te verbieden.Waarom? Omdat verbieden niet helpt! Iedereen kent het droogleggingsverhaal uit de jaren ’30 in de VS.Ons ‘gedoogbeleid’ als het gaat om softdrugs is onlangs weer op basis van de Europese cijfers als meest effectieve beleid beschreven. Illegaal gokken op internet neemt grote proporties aan. Krasloten zijn op elke hoek van de straat ongelimiteerd te verkrijgen.Allemaal ingewikkeld, maar Vlaardingen is niet gediend met zwart/wit keuzes die niet werken.TOT SLOTHet zou leuk zijn als ons eigen filmtheater Het Zeepaard de kans neemt/krijgt Vlaardingers méér dan tot nog toe films te tonen die er toe doen. Gelukkig zag ik met eigen ogen dat de wethouder in overleg was met hun 'stuwende kracht' Harriet Weststrate. Wordt het misschien toch nog een beetje cultureel op het Veerplein....Jack Tsang,namens GroenLinks.Vlaardingen 13 december 2007*)     Zie gemeenteraadsnotulen 26 mei en 1 juni 2004.**)   Zoals bekend is de voorbeeldwerking van de ouders bij roken en drinken een probleem.***) 'In de ochtend van ons leven' p.35 - Theo Thijssen/Spectrum.