Een Beter Hof enzo

Nu ook de Stichting Trots op Vlaardingen actief voor 'een beter Hof'! Het college hoeft niet naar de Ardennen, maar kan gewoon, als team, in Vlaardingen aan de slag.

Na de ideeën van Stichting Boombehoud en GroenLinks om de opknapbeurt van het Hof een bijzonder karakter te geven komen er nu ook duidelijke suggesties vanuit de Stichting 'Trots op Vlaardingen'.

 

Afgelopen Raad herinnerde Helen de Koning (CDA) het college nog of er een reactie van het college kwam op de brieven. Zij herinnerde ook aan een voorstel van GroenLinks, dd. nov. 2006, om te onderzoeken of bij plannen voor het opknappen van het Hof en het Oranjepark ook de archeologische vondsten van de buitenplaats van de Ambachtsheer, Wilhelm van Ruytenburch betrokken kunnen worden. De visuele verbinding met de oude moestuin die ook in de brief van de Stichting Trots op Vlaardingen genoemd wordt ligt dan voor de hand. Gegeven is ook het feit dat de Hoflaan in verband met de nieuwbouw in de reconstructie gaat. Het voorstel noemt de eenvoudige gedachte dat de afzonderlijke ambtenaren of wethouders daarvoor gezamenlijk aan tafel moeten gaan zitten zodat er straks niet drie afzonderlijke plannen zonder enige samenhang ontstaan.Wij zijn benieuwd wat de stand van zaken is. Ik zal het eens navragen bij de drie verschillende wethouders. Dat er nog een vierde wethouder mee kan doen suggereerde onze motie ook nog door de subsidieregeling Belvédère als reële mogelijkheid te noemen. Hiermede ontstaat een uitstekende teambuildingsoefening voor het college. Hoeven ze niet naar de Ardennen voor om glibberige afdalingen en schuimende kanotochten te maken. Gewoon in het Hof. Ligt allemaal klaar.Vorig jaar zei Wethouder Versluis in zijn reactie ook dat de Vlaardingse bevolking natuurlijk mee moest denken. Dat komt goed uit, want ik las dat de Stichting Trots op Vlaardingen gevestigd is op de Hofsingel. Een eerste begin. Nu de rest van Vlaardingen nog.

Groenblauw, historisch stedenbouwkundig lint

Nog een kans, maar dan wat grootser aangepakt, meer vanuit een stedenbouwkundige visie die wat verder reikt dan alleen steen en asfalt.Als je op de kaart kijkt dan zie je dat er een geweldige kans ligt om Midden-Delfland en Broekpolder te verbinden met het Oranjepark door een groene as.Via twee historische groene projecten die ook nog op de agenda staan. De Moermanboerderij en de begraafplaats Emaus.Simpel toch! Een unieke kans om ons historische stadspark te verbinden met de fraaie Broekpolder. In de regio een bijzonderheid. Een Groene Wig van formaat. Een vrijwel ononderbroken historische groenzone voor wandelaars en fietsers. Vanuit de Broekpolder langs de Vlaardingse Vaart naar het landgoed Hoogstad, met een echte ‘fiets-wandelzebra’ de Van Heusdenlaan oversteken, langs zwembad de Kulk en het broekdijkje, naar begraafplaats Emaus. Vanaf Emaus langs onze historische molen Aeolus op weg naar de voormalige Brandweerkazerne. Met uiteindelijk als hoofdprijs ons gerestaureerde stadspark, waar de Watertoren opnieuw een nuttige functie heeft gekregen en Wilhelm van Ruytenburch opnieuw te herkennen is. Een eindje langs de Westhavenkade doorlopen en je komt via het Museum met zijn unieke tentoonstelling van de Vlaardinger Cultuur op ons nieuwe lightrail-station.Daar wil je wel voor langs komen uit de verre omstreken!Kom op College, denk groot; kunnen we echt trots op Vlaardingen zijn! Natuurlijk moet dan ook de Burgemeester mee doen met deze team-oefening. Ik heb begrepen dat dit geen slechte optie is.Jack Tsang 1) Idee voor onze cultuurwethouder: Laat een kunstenaar hier eens aan werken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Trots op Vlaardingen

Aan het College van B W van VlaardingenPostbus 10063130 EG VlaardingenVlaardingen, 20 februari 2007.Geacht College,Betreft: Het Hof en het OranjeparkNaar aanleiding van een bezoek dat ons bestuur onlangs bracht aan het Hof en het Oranjepark delen wij u het volgende mee. Wij hebben van dit bezoek een verslag gemaakt en bieden u dit hierbij aan. Wij hopen en vertrouwen erop dat u de in dit rapport gedane aanbevelingen zult meenemen in de nieuwe plannen die de gemeente Vlaardingen zal gaan ontwikkelen. Vanaf deze plaats willen wij als bestuur een warm pleidooi houden voor een ruime budgettering voor het opknappen en onderhouden van het aloude Hof en het Oranjepark. De ‘Stadsvisie ‘Vlaardingen koers op 2020’ zegt het zo: 'De toeristische potenties van Vlaardingen zijn begrensd. Hoe aardig Vlaardingen ook is, Vlaardingen moet het hebben van passanten. Als de stad haar deuren openzet en een verzorgde entree toont, kan het aantal passanten groeien'. In de onlangs verschenen Nota Bouwstenen staat: 'De versterking van het groene karakter van Vlaardingen blijft niet beperkt tot maatregelen in de Broekpolder. Wij willen ook het park ’t Nieuwelant en het Oranjepark herstructureren en grondig opknappen.' Wij gaan er als bestuur van de Stichting Trots op Vlaardingen van uit dat na de verbeteractiviteiten het Hof en het Oranjepark er weer uitzien zoals het een stadspark betaamt. Zeker een historisch park als het onze.De stad Vlaardingen heeft een lange en interessante geschiedenis. Het Hof maakt van deze historie een zeer wezenlijk onderdeel uit. Immers, het was de ambachtsheer Van Ruytenburg die de basis legde voor het huidige park. Reeds op een kaart van Balthasar Floriszn van 1619 is al waar te nemen dat bij het grote huis, op de plek waar later de buitenplaats Van Ruitenburg zou worden gebouwd, de nog aanwezige tuin aan de Hoflaan al was aangelegd. Een uitbreiding kreeg Het Hof in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog toen het Oranjepark werd aangelegd. Na die oorlog vielen veel gebouwen, en een hofje, van de oude binnenstad onder de slopershamer. Als door een wonder is Het Hof en het Oranjepark aan deze vernieuwingsdrift ontkomen. Het is daarom noodzaak deze groene parel te koesteren als een zeldzaam relikwie en goed te onderhouden. Wij onderstrepen de inhoud van de brief van enkele maanden geleden die de Stichting Boombehoud Vlaardingen aan u zond inzake de beide parken en waarin onder andere werd aangegeven:'Wil Vlaardingen met succes de route "Van 't "Hoft naar ‘Hoofd" buiten haar stadsgrenzen promoten, dan is het noodzakelijk dat ‘t 'Hoft' er in een blakende conditie bij ligt.Vlaardingen moet trots zijn op haar parels, het haalt toeristen naar de stad en dat brengt weer gezelligheid en levendigheid (en geld) in de stad.' Ook de Stichting Trots op Vlaardingen ondersteunt de inhoud van deze brief. Tenslotte moeten we kunnen zeggen dat we trots zijn op Vlaardingen en in het bijzonder op het park.Wij hopen spoedig van u te kunnen vernemen wat de plannen zijn met betrekking tot het in bijgevoegde rapport. Tot een nader overleg altijd bereid!Hoogachtend en met vriendelijke groet,Namens de stichting Trots op Vlaardingen,Frans W. Assenberg, bestuurslid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stichting Trots op VlaardingenAANBEVELINGEN VOOR HET HOF

1. INLEIDING1.1 Het Hof in Vlaardingen is een schitterend stadspark vlakbij het bruisende hart van Vlaardingen. De aandacht voor het park lijkt de laatste jaren echter verslapt te zijn. Dat is jammer, want door de centrale ligging, de lange historie en een rijke fauna zou het park anno 2007 een natuurlijk rustpunt in de stad moeten vormen, waar de bewoners van Vlaardingen, jong en oud, op een plezierige wijze zouden moeten kunnen recreëren. Om het park weer zijn oude grandeur te geven heeft de Stichting Trots Op Vlaardingen een inventarisatie gemaakt van punten die in het Hof verbeterd kunnen worden. Deze punten hebben we in een aantal categorieën gerangschikt.2. Recreatiemogelijkheden2.1 Het aanleggen van een voetpad tussen de singel en de Hofsingel, zoals dat er ook in de jaren twintig van de twintigste eeuw heeft gelegen; en/of2.2 het plaatsen van stoeptegels aan de singelzijde van de Hofsingel zodat degenen die hun auto daar parkeren niet automatisch in de hondenpoep gaan staan. Deze strook is/was immers een geliefde hondenuitlaatzone.2.3 De oude muziektent in ere herstellen zodat deze in de zomermaanden weer gebruikt kan gaan worden.2.4 Meer kunst in het park plaatsen.2.5 Kinderen vinden het leuk om tussen de beesten door te lopen in het schapenweitje. Misschien kan er een kinderboerderijhek geplaatst worden, waardoor de kinderen wel in het schapenweitje kunnen komen, maar de dieren er niet uit kunnen komen.2.6 Meer (kleurige) bloemen in het park plaatsen.2.7 Een zonnewijzer plaatsen.2.8 De oude moestuin van de (historische) Ambachtsheer van Vlaardingen in ere herstellen.2.9 Klassieke lantaarnpalen plaatsen.2.10 In de zomermaanden loopt er wel eens water door de aangelegde bedding in de speeltuin. Dit is een leuk idee, maar in de praktijk leidt dit steeds tot een grote modderboel en zit de afvoer vaak verstopt, waardoor het water niet goed wegstroomt. Het is daarom beter om het water niet te laten stromen.2.11 Het aanleggen van een karpervijver.3. Informatievoorziening3.1 Een persoon aanwijzen, die als aanspreekpunt voor het Hof kan functioneren, zodat aan deze persoon klachten kunnen worden doorgegeven enzovoort.3.2 Informatieborden plaatsen, waarop gegevens over het park wordt gegeven (waar is de skatebaan, waar is de speeltuin? Enz.).3.3 Bordjes bij de bomen en planten plaatsen, waarop de namen van bomen en planten staan (in het kader van de educatie van de kinderen).3.4 De gebruikers en de omwonenden van het park informeren over werkzaamheden of activiteiten, die in het park plaats vinden (In het schapenweitje heeft een aantal werkzaamheden plaatsgevonden en in verband daarmee staat nog een aantal bouwhekken in het park. De gebruikers en de omwonenden zijn echter niet geïnformeerd waarom die werkzaamheden hebben plaatsgevonden en hoe lang de bouwhekken nog blijven staan en wanneer de schapen weer terug zullen keren en de geiten weer het gehele weitje mogen gebruiken).3.5 Duidelijk aangeven waar honden in het park zijn toegestaan en waar niet en of er aparte hondenuitlaatzones bestaan of niet en of honden aan de lijn moeten worden gehouden of niet.4. Onderhoud4.1 Riet verwijderen aan de singel.4.2 Verbeteren van de entree naar het Pannenkoekenhuis.4.3 Verbeteren van de paden in het Hof (regelmatig staan er plassen op de paden en worden de paden erg modderig). Verder zijn de paden vaak niet goed begaanbaar voor kinderwagens of kinderfietsjes.4.4 Nieuwe prullenbakken plaatsen (vandalisme-proof en passend in het park, niet blauw maar groen).4.5 Op sommige plaatsen steekt ijzer uit de grond. Dit dient verwijdert te worden.4.6 Een aantal lage randen zijn nu verroest. Deze dienen vervangen te worden door eenzelde soort materiaal.4.7 De sloten en de vijvers moeten regelmatig schoongemaakt worden.4.8 De toegang aan de achterzijde van het pannenkoekenhuis verbeteren, inclusief de daar gelegen trap.4.9 De bankjes en de prullenbakken in de speeltuin verbeteren c.q. repareren4.10 De Coopertestbaan en de trimbaan moeten beter onderhouden worden. De borden moeten worden vernieuwd en de 100 meter bordjes van de coopertestbaan moeten zichtbaar zijn (niet overwoekerd zijn door de begroeiing).5. Veiligheid5.1 Overwegen om het Hof ’s nachts af te sluiten (van bijvoorbeeld zonsondergang tot zonsopkomst).5.2 Meer toezicht op het park door middel van een parkopzichter of cameratoezicht (In de speeltuin vinden zeer vaak vernielingen plaats).