Bijzondere tentoonstelling "Meanderen aan de Maas"

Vanaf 2 november zal er in de Vrije Academie werk te zien zijn van naar Nederland gevluchte kunstenaars uit o.a. Bosnië, Irak, Afghanistan, Rwanda en Vietnam. Organisator: Platform Ander Vlaardingen i.s.m. de Vrije Academie en Steunpunt Integratie Vlaardingen.

INGEZONDEN:U I T N O D I G I N G De centrale vragen in ‘Meanderen aan de Maas’ zijn: heeft de verandering van thuisland naar Nederland het artistieke product beïnvloed? Wie verhuist, verandert. Veranderen hun kunstwerken ook en kun je dat zien? Zijn er nieuwe metaforen en symbolen ? Is er nieuwe beeldtaal?We nodigen u van harte uit op de openingsavond van 2 november om 20.00 uur in De Vrije Academie aan de Oosthavenkade. De opening wordt verricht door onze Vlaardingse stadsdichter Teuntje Verheul-Vreugenhil.Toelichting op de tentoonstelling door Herman Dievendal, directeur van AIDA en samensteller van deze tentoonstelling.Tevens willen wij u uitnodigen voor een extra avond op 23 november om 20.00 uur. Op deze laatste avond zal Herman Dievendal verder ingaan op de achtergronden van deze tentoonstelling en kan er in groepjes gediscussieerd worden over eerder genoemde onderwerpen. Ook zal één van de dichters uit eigen werk voorlezen en wordt de avond afgesloten met muziek.Voor deze laatste avond graag van te voren opgeven bij De Vrije Academie, telefoon: 4348685.U kunt verder de tentoonstelling bezoeken tussen 2 en 24 november in het gebouw van de Vrije Academie aan de Oosthavenkade 42.Uiteraard hopen we, dat u van deze bijzondere uitnodiging gebruik zult maken.Met vriendelijke groet,Namens het Steunpunt Integratie Vlaardingen en Platform Ander VlaardingenRhimou Bouchrit, tel. 4346728Nelleke van der Luit, tel. 4349551