GroenLinks houdt van een feestje, maar het moet wel veilig zijn!

Na de ontploffing bij de kersboomverbranding op Broekweg vorig jaar was de afspraak: hier geen nieuwjaarsvuur meer. Nu de burgemeester de omwonenden uitnodigd voor een overleg zegt GroenLinks hem dat dit "het openbreken van uw eerder genomen beslissing" is, die "een onzekerheid in de wijk brengt die niet gewenst is".

Vlaardingen, 24 november 2008Betreft: BroekwegGeachte heer Bruinsma, beste Tjerk,U gaat woensdagavond de bewoners van de Broekweg e.o. vragen of ze komende 'oud en nieuw' viering opnieuw een kerstbomenbrand voor hun deur willen hebben. Weliswaar in een kleinere vorm maar wel op de locatie Broekweg.In uw brief constateert u terecht dat er tijdens de jaarwisseling een grote ontploffing heeft plaatsgevonden en een aantal schades nog steeds niet is gerepareerd.U wilt niet alleen maar in overleg met de bewoners beslissen. U kent onze opvatting dat meedenken en meebeslissen door bewoners voor een aantal zaken absoluut een voorkeur verdient.Hier vinden wij dit ongewenst omdat:• het gaat om een zaak waar gewonden en doden kunnen vallen;• u een beslissing*) genomen heeft om op één plaats namelijk het voormalig Fortunaveld een   vreugdevuur voor alle Vlaardingers te laten onsteken;• de schade in januari zowel materieel als sociaal bepaald niet gering was;• de bewoners dit jaar met een grote meerderheid hun gevoelens kenbaar hebben gemaakt;• u met het openbreken van uw eerder genomen beslissing, een onzekerheid in de wijk brengt   die niet gewenst is.In reactie op uw voornemen melden wij nu al dat GroenLinks afstand neemt van de gedachte op de Broekweg een vreugdevuur te laten onsteken. Wij vinden het dan ook ongewenst met de uitnodiging voor woensdagavond 26 november de suggestie te wekken dat het mogelijk zou zijn alsnog een vreugdevuur op de Broekweg te onsteken. Een avond met voor- en tegenstanders discussiëren over zo’n vreugdevuur op de Broekweg kan bovendien onderlinge ongewenste negatieve gevoelens losmaken.Voormalige FortunaveldWij menen dat ook op het Fortunaveld een permanente bewaking door de gemeente moet plaatsvinden. In de opbouw kunnen zich ongewenste handelingen voordoen die net als vorige keer na het ontsteken een ontploffing kan veroorzaken. Verder vinden wij het vanzelfsprekend dat de brandweer net zoals zij in talloze vergelijkbare situaties wel doen, de brandstapel keurt en al of niet hun goedkeuring geeft aan het ontsteken.Graag ontvangen wij uw reactie op de vraag of u bereid bent op de plek(ken) waar in Vlaardingen een vreugdevuur gaat ontsteken tijdens de opbouw, het aansteken en verbranding permanente 24-uurs bewaking te laten plaatsvinden.Bovendien willen wij van u weten of de brandweer de verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid na de ontsteking en tijdens de verbranding.Voor alle duidelijkheid wij houden van een feestje maar het moet wel veilig zijn.Met een behoorlijk verontrust gemoed,verblijf ik in afwachting van uw antwoord,Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.*) Zie ook onze brief van 1 januari waarin wij voorstelden het vreugdevuur op een locatie buiten de bebouwde kom te laten plaatsvinden, met een 24-uurs toezicht.