Oproep GroenLinks aan gemeentes: stel een bijzondere bijstandseenheid tegen armoede in

In een landelijke actie wijst GroenLinks er vandaag op dat Gemeenten bijna 200 miljoen euro voor armoedebestrijding op de plank laten liggen. GroenLinks wil dat gemeenten bijzondere bijstandsbrigadiers instellen die met dit geld armoede en uitsluiting gaan bestrijden.

Ook in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Vlaardingen wordt bepleit dat een informatiepunt in elke wijk wenselijk is waar mensen met een minimum wegwijs gemaakt kunnen worden over hun recht om een beroep te doen op extra voorzieningen. Ook worden de Voedselbank en Stichting Leergeld genoemd als initiatieven die door de gemeente practisch en financieel ondersteund zouden moeten worden (hfdst. 3.3).Daarnaast is het de wens van GroenLinks Vlaardingen te onderzoeken of het Sociaal Cultureel Reductiefonds uitgebreidt kan worden met een 'Vlaardingenpas' en/of 'Jongerenpas' (hfdst. 5.3). GroenLinks lanceerde vandaag in Rotterdam een aantal voorstellen: - Gemeenten moeten voor alle minima een aanvullende    ziektekostenverzekering regelen. - Kinderen en jongeren uit arme gezinnen moeten een MSM-pas    krijgen, waarmee zij gratis naar museum, sportclub en muziekles    kunnen. De gemeenten krijgen geld voor het verlenen van bijzondere bijstand, maar van dat geld wordt bijna 200 miljoen euro niet gebruikt. GroenLinks vindt dat dat geld moet worden gebruikt waar het voor is bedoeld: bestrijding van armoede en uitsluiting. Daarom roept GroenLinks de gemeenten op om een bijzondere bijstandseenheid op te zetten. Die zou niet alleen moeten functioneren als een formulierenbrigade die mensen helpt bij het aanvragen van tegemoetkomingen. Ze zouden ook het gemeentebestuur scherp moeten houden door de armoede in kaart te brengen en op te lossen. De bijzondere bijstandseenheid zou ingezet kunnen worden bij de voedselbanken, maar ook bij scholen, kerken, buurthuizen en bejaardencentra. Ook mensen met schulden kunnen op deze manier snel worden doorverwezen naar de schuldhulpverlening. Huisuitzetting of de afsluiting van gas, water en licht kan zo wellicht worden voorkomen.

Minima moeten recht krijgen op een aanvullende ziektekostenverzekering, vindt GroenLinks, zodat zij niet tegen onbetaalbare rekeningen oplopen voor de tandarts of de fysiotherapeut. Veel gemeenten maken al gebruik van deze mogelijkheid in de Wet werk en bijstand, Rotterdam dient hier een voorbeeld aan te nemen. Daarnaast wil GroenLinks dat alle 430.000 kinderen en jongeren uit arme gezinnen een MSM-pas krijgen, waarmee zij gratis naar de sportclub, muziekles en het museum kunnen. Ook dit kunnen gemeenten betalen uit de bijzondere bijstand.

De armoede in Nederland is toegenomen sinds het aantreden van het kabinet Balkenende, de kloof tussen arm en rijk is gegroeid. Het SCP meldt dat Rotterdam van alle gemeenten in Nederland het hoogste aandeel huishoudens met een laag inkomen heeft: één op de zes gezinnen moet rondkomen van een inkomen op of rond het minimum. In Spangen en Nieuw-Mathenesse is dit zelfs één op de drie. De voedselbanken zijn, als direct gevolg van het hardvochtige kabinetsbeleid, explosief gegroeid. Zo'n zesduizend huishoudens halen hier iedere week een voedselpakket af, waarvan ruim duizend in de regio Rotterdam.

Vanmiddag boden Ineke van Gent, Tweede-Kamerlid, en Orhan Kaya, lijsttrekker voor GroenLinks Rotterdam, honderd kinderen een gratis bioscoopkaartje aan. Terwijl de kinderen naar de film keken, gingen Ineke en Orhan met de vaders en moeders in gesprek over hun financiële situatie en over de voorstellen van GroenLinks.