GroenLinks organiseert thema-avond ‘Jeugd ons een zorg!’

Woensdagavond 21 november praten we met twee gasten 'uit het veld' over: wat gaat er goed en wat gaat er niet goed in het onderwijs, in de gezinnen en in de jeugdzorg?

Jongeren en jeugdzorg staan momenteel erg in de belangstelling. Landelijk is er zelfs een minister voor gezinszaken aangesteld, die met plannen komt voor (verplichte) opvoedingscursussen en het stringenter volgen van ‘probleemjongeren’. In het nieuws hoor je veel over jongeren die ontsporen in de ‘prachtwijken’van Vogelaar, over jongeren die geweld gebruiken op school, over te dikke kinderen, over voortijdige schoolverlaters, over ADHD-ers enz. Je zou bijna vergeten dat het met de meeste kinderen en jongeren wel goed gaat en dat ze – zoals steeds weer uit onderzoeken blijkt – best tevreden zijn met hun leven.GASTENOm te praten over wat er goed en niet goed gaat op het gebied van het onderwijs, in de gezinnen en in de jeugdzorg hebben we twee gasten uitgenodigd uit de praktijk van het onderwijsbegeleiding en de jeugdzorg. Dat zijn: Lex van Golen van het Steunpunt Onderwijs Schiedam en Ria Vreugdenhil van Bureau Jeugdzorg. We willen graag bekijken welke uitdagingen hun verhaal oplevert voor de politiek. Na een inleiding van hen beiden, zal er na de pauze aan de hand van een aantal stellingen met hen en met de zaal gediscussieerd worden.------------------------------------------------------------------------De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in:‘De Lijndraaier’, Baanstraat 4 in Vlaardingen.