Nieuwe discussie Moermanboerderij

Niet alleen GroenLinks Vlaardingen ziet kansrijke mogelijkheden voor behoud van deze in meerdere opzichten historische boerderij en dient een initiatiefvoorstel in.

Vlaardingen 30 september 2006
Betreft: Nieuwe discussie Moermanboerderij

Geacht college,

Het is u ongetwijfeld bekend dat er een nieuwe discussie ontstaan is over een mogelijke bestemming van de Moermanboerderij.

Wij hebben afgelopen weken verschillende gesprekken met burgers gevoerd, geschriften gelezen en informatie gevraagd.

Al met al menen wij dat het de moeite waard is u te verzoeken ons initiatiefvoorstel (Notitie Behoud 'Plattelandspraktijk' - de Moermanboerderij) nader te onderzoeken en met ons van gedachten te wisselen over de kansrijke mogelijkheden.

Separaat ontvangt u een schrijven van een comité van aanbeveling dat geheel onafhankelijk van onze ideeën een vergelijkbare aanbeveling doet. Omdat samenwerking een groot goed is in deze gemeente, de wethouder van cultuur stelde dat laatst nog in stevige bewoordingen, hebben wij uiteraard contact gezocht en ideeën uitgewisseld. De inhoudelijke overeenkomst is dus zeker niet toevallig.

Wij wachten uw reactie met interesse af.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GroenLinks,
Jack Tsang