ÉÉN JAAR WMO - HOE VERDER?

De werkconferentie over de WMO die het wetenschappelijk bureau van GroenLinks a.s. zaterdag 9 februari organiseert is niet alleen bestemd voor GroenLinks wethouders en raadsleden maar ook voor andere belangstellenden. De Vlaardinger FRED VERDOUW, bekend als onafhankelijk vrijwilliger/ hulpverlener, treedt op in een van de workshops.

De Vlaardingse GroenLinks-fractie nodigt lokale raadsleden / WMO specialisten uit om zich ook op te geven voor deze werkconferentie.

Werkconferentie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De bijeenkomst is een vervolg op de WMO-conferentie van mei 2006. De boodschap was toen: de WMO is een participatiewet; maak gebruik van de kansen die de wet biedt voor sociaal beleid; beperk de WMO daarom niet tot de aanbesteding van de thuiszorg, maar vul de wet breed in; en vergeet de ongeorganiseerde en kwetsbare burger niet.Op 9 februari maken we de balans op, bespreken concrete ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden, en blikken we vooruit.

 

PROGRAMMA

10.30 uur Zaal open10.45 uur Welkom door dagvoorzitter Gerrit Pas, afdeling Lokale Politiek10.50 uur Plenair: Interview met Barth van Eeten (WMO-wethouder Arnhem), waarin wordt teruggeblikt op zijn enthousiaste inleiding van vorig jaar: is de WMO nog steeds een participatie- en kansenwet of een ramp voor de zorg, zoals sommigen beweren?11.30 uur Eerste ronde deelsessies:1. Sociaal aanbestedenDe eerste ronde van aanbesteding van de thuiszorg heeft tot onvoorziene effecten geleid. Hoe deze in de toekomst te voorkomen? Hoe kan de aanbesteding leiden tot een kwalitatief betere dienstverlening, waarbij rekening gehouden wordt met de keuzevrijheid van de cliënt én met de rechtspositie van de medewerkers?Met Odd Wagner (wethouder Heemskerk), Jan Hoek (wethouder Amsterdam Zeeburg) en Ruud Grondel (wethouder Diemen).2. Vraagsturing in de praktijkIn de WMO is het compensatiebeginsel opgenomen. Dit vraagt van de gemeenten om verantwoorde voorzieningen te verstrekken; voorzieningen die doeltreffend, doelmatig en afgestemd zijn op de specifieke situatie van de aanvrager. Wat vraagt dit van de gemeenten? Op welke wijze kunnen cliënten/bewoners hierop invloed uitoefenen? En hoe kan de Agenda 22 (de 22 VN-Standaardregels voor gelijke kansen voor mensen met een beperking) daarin een plaats krijgen?Met Wim van Veen (wethouder Alkmaar) en Ineke Verdoner (wethouder Menaldumadeel).

3. Dak- en thuislozen, vrouwen in de opvang, verslaafden en mensen met een psychosociaal of chronisch psychisch probleem, hoe bereik je die?Dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en mensen met een psychische beperking (bijvoorbeeld een depressie, schizofrenie, angststoornissen of autisme) ervaren vaak een hoge drempel om mee te doen in het dagelijks leven. Deze groep mensen heeft daarom speciale voorzieningen nodig om mee te kunnen doen aan het maatschappelijk verkeer, afgestemd op hun behoeften. Hun wensen en behoeften zijn vaak niet bekend bij bestuurders en beleidsmakers, omdat er weinig of geen rechtstreeks contact met hen is. In deze workshop van het Programma Lokale Versterking (O)GGZ (een project van het Landelijk Platform GGz) leert u welke mogelijkheden er zijn om de nodige informatie uit en van deze groepen te krijgen en u gaat via de WMO-prestatievelden in op de problematiek.Met Bert Docter (initiatief groep Overijssel - Ijssel/Vecht) en Fred Verdouw, Miep Bieshaar, Eric Claus en Aart Jongejan (ervaringsdeskundigen +projectmedewerker van de klankbordgroep maatschappelijke opvang/vrouwenopvang/verslavingszorg)12.45 uur LUNCHPAUZE13.45 uur Tweede ronde deelsessies:4. Samenhang WMO en WWBWWB en WMO hebben beide participatie als doel. De Wet Werk en Bijstand biedt ondersteuning bij arbeidsinschakeling en biedt bijstand voor mensen die geen ander inkomen hebben. Hoe kunnen beide wetten elkaar versterken?Met Lenie Scholten (wethouder Nijmegen) en Tof Thissen (directeur Divosa).5. Diversiteit en participatie: 'onzichtbare' doelgroepenAls het kerndoel van de WMO 'meedoen' is, dan geldt dat voor de hele diversiteit aan burgers. Hoe kunnen gemeenten in hun beleid rekening houden met die diversiteit en met name de participatie bevorderen van mensen die vanwege hun sekse, seksuele geaardheid of etniciteit te maken hebben met sociale uitsluiting? Welke rol kunnen belangenorganisaties (bijvoorbeeld van migranten, homojongeren en vrouwen) hierbij spelen? Met Saskia Daru en Hanneke Felten i.s.m. Roze Links, Feministisch netwerk en Kleurrijk Platform van GroenLinks.15.00 uur Afsluiting: plenair vraagforum, met inleiders uit dedeelsessiesOver vragen die in de deelsessies niet konden worden gesteld of punten die de aandacht verdienen van de Kamerfractie.15.45 uur Sluiting------------------------------------------------------------------WAAR?De werkconferentie vindt plaats in het collegebouw van de Faculteit der Letteren, Drift 21 te Utrecht. Zie onderstaande routebeschrijving.KOSTENDeelname aan de conferentie is gratis.LUNCHTijdens de pauze kan een (biologische) lunch worden gebruikt. Kosten 10 euro per persoon. Aanmelding voor de lunch is noodzakelijk. INSCHRIJVINGInschrijving kan alleen via het inschrijfformulier. Inschrijving is wenselijk en voor de lunch noodzakelijk!-----------------------------------------------------------------MEER INFORMATIEGerrit Pas, Stafmedewerker Wetenschappelijk Bureau GroenLinks/Lokale Politiek,Tel. 030 23 999 34 gpas@groenlinks.nl

Routebeschrijving naar De Drift

Universiteit UtrechtFaculteit der LetterenDe Drift 213512 BS UtrechtDe panden van de Faculteit der Letteren bevinden zich alle op loopafstand van Utrecht CS,, maar u kunt ook met de bus in de buurt komen. Per openbaar vervoerDe halte Janskerkhof is te bereiken met; lijn 11-Uithof/AZU, lijn 13-P+R Galgenwaard, lijn 4-Fockema Andrealaan, lijn 5-Voordorp of lijn 8 – Tuindorp OostDe halte Domplein is te bereiken met; lijn 2-Kanaleneiland of lijn 22 Ledig ErfPer autoVolg Utrecht Centrum en dan kunt u het beste (tegen betaling) parkeren in een van de parkeergarages of op een van de parkeerterreinen in en in de buurt van het centrum. Met name de parkeergarage Springweg is in de buurt van de faculteit. Ook kunt u bij afslag Kanaleneiland/Jaarbeurs (nr 17) de auto parkeren in het Transferium Westraven en met de sneltram naar Utrecht CS. Faculteit der Letteren Utrecht CS(richting Vredenburg)Datum: 9 februariLocatie: Faculteit der Letteren, Drift 10 te UtrechtSoort: debat

omhoog