Rode lopers uit voor de fiets - wethouder Robberegt beantwoordt vragen Fietsplan

In september 2006 presenteerde GroenLinks haar Rode-Lopers voorstel. De idee om van Vlaardingen een echte fietsstad te maken is overgenomen door de gemeente, die november 2007 het 'Fietsplan Vlaardingen' vrijgaf voor inspraak. Op de gestelde vragen van de raadsleden staan de antwoorden nu hier te lezen.

Link: Presentatie Rode Lopers voorstel GroenLinks Link: De gemeente over het fietsplan (de betreffende pagina bestaat niet meer)Link: Het fietsplan van de gemeente (in PDF)

 

Geachte raadsleden,Met de behandeling van het concept Fietsplan tijdens de commissie Stad van 15 november 2007 zijn er namens de raadsfracties door u diverse technische vragen gesteld. Hierbij treft u de beantwoording en/of toelichting op de gestelde vragen. De door u aangedragen suggesties en/of voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording.Vraag§ 6.6 Wanneer wordt er asfalt toegepast en wanneer klinkers?AntwoordUitgangspunt is (rood) asfalt boven klinkers, waarbij rekening wordt gehouden met boomwortels en gasleidingen. Dit is opgenomen in de SUV en gebaseerd op de ASVV.Vraagblz 22 Termijn voor afronding onderzoek 2e bewaakte fietsenstalling?AntwoordHaalbaarheidsonderzoek naar 2e bewaakte fietsenstalling in het stadshart volgt in febr. 2008.Vraag§ 4.3-6.6 Oosthavenkade: verkeerslicht staat links van de rijbaan. Dit levert verwarring op.AntwoordVerkeerslicht staat zowel links als rechts van de rijbaan. Aanmeldknop voor fietsers en fietssymbool op het wegdek staan allebei rechts.Vraag§ 4.3 Rood asfalt alleen toepassen indien kosten (investering en onderhoud) in verhouding staan met zwart asfalt: verzoekt nadere informatie.AntwoordToepassen van rood asfalt op fietspaden nabij kruisingen is landelijk beleid uit oogpunt van veiligheid en herkenbaarheid.Vraagblz 12 Brug over Vaart door Midden Delfland: rekening houden met doorvaart voor (zeil)boten.AntwoordDoorvaarthoogte is ontworpen op 2,40 meter. Projectleider onderzoekt momenteel of verhoging met circa 20 cm mogelijk.Vraagblz 17 Wie betaalt de kosten van de fietstrommels?AntwoordDe gemeente plaatst de fietstrommels € 4.000 (met 50% subsidie van de stadsregio). De huurder betaalt abonnementskosten: € 13,00 p/kwartaal per fiets.Capaciteit: 5 fietsen per trommel.VraagAlg. Mogen voetgangers op een fietspad lopen indien een trottoir ontbreekt?AntwoordJa, zie hiervoor artikel 4 lid 2 RVV 1990 : voetgangers gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.Vraag§ 3.2 Wat is de rol van het PVVP voor Vlaardingen?AntwoordHet PVVP is van weinig betekenis. Vlaardings beleid is gebaseerd op regionaal beleid (RVVP). Regionaal beleid is gestoeld op de Nota Mobiliteit (rijksbeleid).Vraag§ 6.5 Fietslessen voor buitenlandse vrouwen. Zijn hier wachtlijsten? Is er behoefte aan fietslessen voor buitenlandse mannen?AntwoordEr zijn geen wachtlijsten. Per cursus krijgen circa 20 personen theorie en praktijk fietslessen. Vraag vanuit buitenlandse mannen is er (nog) niet.Vraaghfst 9 Monitoring: metingen ook in avond en weekend verrichten. AntwoordAfhankelijk het thema zal er op representatieve momenten worden gemeten.Vraag§ 5.5 Wat wordt de vormgeving van fietsstraten; veilig en doelmatig? AntwoordFietsstraten in Vlaardingen worden geen fietspaden, maar blijven verblijfsgebieden met een aangepaste duidelijke inrichting.De inspraakperiode is inmiddels ten einde. Na het vaststellen van de Nota van Beantwoording en de hierop aangepaste Fietsnota door het college zal de Fietsnota aansluitend ter vaststelling aan u worden aangeboden. Met vriendelijke groet,J.L. Robberegt,Wethouder Verkeer.