Brief college aan raad n.a.v. artikel in Groot Vlaardingen

In het kader van 'de Westhavenkadekwestie' en Integriteit Openbaar bestuur.

Aan: Gemeenteraad van VlaardingenPostbus 10023130 EB VlaardingenVlaardingen 23 augustus 2007Onderwerp: artikel Groot VlaardingenGeachte leden van de raad,In Groot Vlaardingen van woensdag 22 augustus is een artikel verschenen over het gebruik van panden aan de Westhavenkade. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft er behoefte aan hierop in uw richting te reageren.Wat is er gebeurd?Vanuit het oogpunt van de verbetering van de bedrijfsvoering en een reductie van de kosten voor anti-kraak, heeft het Vastgoedbedrijf Vlaardingen in juni j.l. besloten om de contracten met Ad Hoc, (een commercieel bedrijf dat kraken voorkomt door er tijdelijke gebruikers in te zetten) op te zeggen. Het betrof een aantal panden, waaronder die aan de Westhavenkade. Nadat de contracten waren opgezegd en de gebruikers de panden binnen een termijn van enkele weken, zoals gebruikelijk bij Ad Hoc, hebben verlaten, heeft het Vastgoedbedrijf zelf gezocht naar betrouwbare gebruikers die als anti-kraak de panden tijdelijk kunnen bewonen. Het gaat daarbij om gebruikers die er op korte termijn in kunnen en snel weer kunnen vertrekken. Daarbij is het Vastgoedbedrijf, zoals in het krantenartikel vermeld staat, uitgekomen op familieleden van een wethouder en van de gemeentesecretaris. Hierdoor kan de schijn van belangenverstrengeling zijn ontstaan. Daarom hebben wij besloten een transparante procedure op te stellen voor toewijzing ten behoeve van tijdelijk anti-kraak gebruik. Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,de loco-secretaris ir. C. Kuyt de loco-burgemeester A. Attema