Tweede Brief college aan raad n.a.v. artikel in Groot Vlaardingen

In het kader van 'de Westhavenkadekwestie' en Integriteit Openbaar bestuur.

Aan: Gemeenteraad van VlaardingenPostbus 10023130 EB VlaardingenVlaardingen 24 augustus 2007Onderwerp: artikel Groot VlaardingenGeachte leden van de raad,In Groot Vlaardingen van woensdag 22 augustus is een artikel verschenen over het gebruik van panden aan de Westhavenkade. Gister bent u hier via een brief over geïnformeerd. Recent heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan, waarvan we u graag op de hoogte brengen.Familieleden van een wethouder en van de gemeentesecretaris waren tijdelijk als anti-kraakwacht ingezet bij twee appartementen aan de Westhavenkade te Vlaardingen.Om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, maken de familieleden niet langer gebruik van deze panden.Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,de loco-secretaris ir. C. Kuyt de loco-burgemeester A. Attema