College besluit tóch tot instellen 'horeca afkoelhalfuur'

Soms duurt het even en dan gaat het toch lukken. Daarom zegt Corrie Kortleven van GroenLinks: "Dank je wel Tjerk!"

Het is meestal prettig uitgaan in Vlaardingen. Horecaondernemers, gemeentebestuur en openbaar ministerie willen er alles aan doen om het zo te houden en de veiligheid te verbeteren. Daarom hebben deze partijen een convenant opgesteld waarin een aantal afspraken zijn vastgelegd. Daarnaast kunnen de horecaondernemers meedoen aan de proef met een ‘afkoelhalfuur’.ACHTERGRONDBij de begrotingsbehandeling 2004, op 10 en 11 november, nam GroenLinks het initiatief voor een motie 'loop- en slooproute' (zie onderaan deze pagina) welke door de raad werd overgenomen.Aanleiding voor deze motie was het, overigens nog steeds voortdurende, probleem van de loop- en slooproute. De intentie van GroenLinks was dat klanten van horecagelegenheden niet allemaal tegelijk op straat kwamen.Het oorspronkelijke idee, dat overigens niet door GroenLinks is verzonnen maar eerder al elders in het land werd uitgeprobeerd, richt zich op een afkoelperiode (zie hiervoor de overwegingen van de motie). De horecaondernemer doet het grote licht aan, schenkt geen drank meer en laat geen nieuwe bezoekers meer toe. Bezoekers drinken nog hun drankje op en de horecamensen bouwen op een relaxte wijze de sfeer af. Veel horeca-uitbaters hebben hier zeker behoefte aan! Het is ons al in 2004 gemeld: het blijkt namelijk niet eenvoudig om klokslag twee uur iedereen tegelijk naar buiten te krijgen zonder dat daar een lastige situatie door ontstaat. Begrijpelijk.Handhaving door de politie is simpel: zelfs op redelijk grote afstand is eenvoudig waar te nemen of er mensen in of uit een horecagelegenheid gaan, net zoals het eenvoudig waar te nemen is dat alle lichten aan zijn.Onderzoek wees echter uit dat er geen relatie bleek te zijn tussen 'loop-en-sloop' en vaste sluitingstijd. Ook hadden wij niet voorzien dat een extra uur economische schade zou veroorzaken bij de nachtzaken.In februari 2006 besloot de gemeenteraad de sluitingstijden van de horeca niet te verruimen. GroenLinks verzocht - na zelf op zeer kleine schaal onderzoek te hebben gedaan - toch nog te onderzoeken of er een andere proef mogelijk is om de intentie van de motie uit 2004 recht te doen. Immers de proef die Maassluis deed leek toen al vruchten af te werpen en verruiming van de sluitingstijd met het licht aan hoeft misschien maar een half uur te duren.Het college komt nu ingepast in het convenant met een nieuwe uitwerking van onze motie. Laten we hopen dat deze keer de nachtzaken gewoon hun klandizie houden.Het gaat dan toch nog gebeuren... "Keep it cool boys and girls!"Corrie Kortleven

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op woensdag/donderdag 10/11 november 2004;behandelende de Programmabegroting 2005-2008;overwegende dat:• De ‘loop en slooproute’ veel overlast veroorzaakt.• Er een relatie bestaat tussen deze ‘loop en slooproute’ en de sluitingstijd van de horeca in het weekend om 2.00 uur ‘s nachts. • Met een ‘sluitingsuur met eenrichtingsverkeer’ de horecaondernemers beter in staat zijn de situatie te reguleren. • Het met deze maatregel de horeca (met uitzondering van de zaken die een nachtvergunning hebben) verboden is om na 02.00 uur ’s nachts nog klanten binnen te laten en dat er alleen nog mensen tot 04.00 uur (de uiterlijke sluitingstijd) naar buiten mogen gaan. • Deze werkwijze een ‘cooling-down’ periode in principe mogelijk maakt.• Dat deze maatregel de handhaving vereenvoudigt. • Op deze wijze de uitgaande jeugd niet in één keer massaal de straat op gaat. • En dat een bijkomend voordeel kan zijn dat hiermede minder jeugd na de sluitingstijd van 02.00 uur door zal reizen met de nodige consumpties op naar Rotterdam.Spreekt als zijn oordeel uit dat:Het beleid met betrekking tot de (handhaving in de) horeca in ontwikkeling is en daarmee de Horeca Nota. De raad geeft daarom het college serieus in overweging de gedachte van het ‘sluitingsuur met eenrichtingsverkeer en een gecontroleerd uitlaat-systeem’ op te nemen in de Horeca Nota.En gaat over tot de orde van de dag.Ondertekend namens de fracties van:GroenLinks - Jack Tsang,PvdA - Joop van Papeveld,CDA - Cees Oosterom,VVD - Yvonne Batenburg.