Olijfboom voor burgemeesters

Op 14 mei aanstaande wordt aan de burgemeesters van 12 provincie(hoofd)steden een olijfboom aange-boden. Dit gebeurt in het kader van de Olijfboomcampagne ‘Houdt Hoop Levend’. Het doel van deze campagne is het herplanten van 50.000 olijfbomen in de Palestijnse gebieden, als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede.

Door middel van de burgemeestersactie willen wij op Nederlands regionaal niveau bewustwording creëren over de problematiek van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. De olijfboom is een levensechte petitie om aandacht te vragen voor deze nu al 40 jaar durende bezetting en de gevolgen daarvan. In Nederland wordt de actie ondersteund door ICCO, Cordaid, IKV Pax Christi en de Nederlandse YMCA en YWCA. (Voor het Vlaardings programma: zie bijlage hier onderaan.)Israëlische bezettingDit jaar is het 40 jaar geleden dat Israël de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bezette. Hieraan wordt door allerlei maatschappelijke organisaties aandacht besteed. Van 1 mei tot 9 juni wordt 40 dagen lang stilgestaan bij een 40 jaar durende bezetting. OlijfboomcampagneDe olijfboom, symbool voor vrede en een direct middel van bestaan voor veel Palestijnse boeren, is de focus van deze campagne. Veel Palestijnse boeren zien hun olijfbomen gekapt en gerooid worden, waardoor zij niet alleen hun bestaansinkomen verliezen, maar ook de hoop op een vreedzame toekomst. Met de olijfboomcampagne, die Palestijnse boeren door middel van het herplanten van olijfbomen een toekomstperspectief biedt, wordt hoop op een vreedzame toekomst levend gehouden.De YMCA en YWCA in Palestina zijn in 2004 een internationale campagne gestart om 50.000 van de 500.000 vernielde olijfbomen te herplanten. In Nederland is deze campagne integraal overgenomen door YMCA, YWCA, ICCO, Cordaid en IKV Pax Christi. Deze vijf organisaties werken in Nederland samen aan het creëren van bewustwording over de situatie in Palestina. Zo zorgen zij voor het herplanten van zo veel mogelijk olijfbomen en de bevordering van internationale solidariteit.BurgemeestersactieInmiddels heeft een grote groep burgers en organisaties zich bij de Olijfboomcampagne aangesloten. Zij zullen op en rondom 14 mei verschillende activiteiten organiseren en de burgemeester van hun provincie(hoofd)stad een olijfboom aanbieden.P E R S B E R I C H T VLAARDINGENOp de geslaagde viering van de Dag van het Land, onlangs in het Albedacollege, haalde burgemeester Bruinsma een onvoorstelbaar hoog bedrag op voor het ziekenhuis in Nablus. Het bestuur van de kliniek is er blij mee. Jeanne Abdulla van de landelijke ontwikkelingsorganisatie Cordaid sprak daar op dezelfde avond over de campagne 'plant-een-olijfboom' en speciaal over de landelijke actie op 14 mei: “olijfboom voor burgemeester”. Op deze dag wordt in alle provinciehoofdsteden aan de burgemeester een olijfboom aangeboden met de bedoeling om de actie onder de aandacht te brengen en om een burgemeesterboomgaard in Palestina aan te leggen. Op verzoek van Cordaid kwam Vlaardingen in beeld, vanwege de grote groep Palestijnen in onze stad; in goed overleg neemt Vlaardingen de betekenisvolle en voorname rol van Den Haag over!Op de solidariteitsavond was er al direct succes: SP en Groen Links beloofden zich in te zetten voor de campagne 'Houd Hoop Levend' via de politiek. En dat doen ze! Groen Links en SP hebben medewerking gekregen vanuit PvdA en CDA en staan samen al garant voor olijfbomen in Palestina. De vraag om medewerking is vorige week ook neergelegd bij het CDA.Vooraf had Cordaid al rechtstreeks in Vlaardingen persoonlijk het verzoek gedaan om kerken mee te laten doen en op de vergadering van 1 mei heeft ZWO&MOV besloten de actie te promoten en lokaal mee uit te voeren. Vlaardingse organisatoren rekenen er op een onvoorstelbaar groot aantal olijfbomen te kunnen laten planten, om de bevolking op de Westbank te helpen. Want het humanitaire doel telt.In Vlaardingen ziet de actie er zo uit:12 meiAl Awda (Palestijnse Vlaardingers) en MOV&ZWO (kerkelijke organisatie) staan met een kraam op de "Andere Markt" (ideële markt) in het hart van het winkelcentrum. Daar wordt het winkelend publiek geïnformeerd over de campagne en iedereen kan een olijfboom kopen. Er staan als aankleding olijfboompjes, er worden gratis Palestijnse olijven geserveerd op olijfschaaltjes uit de Wereldwinkel - er is Fair Trade Palestijnse olijfolie te koop.13 meiBinnen alle pkn- en rk kerken wordt aandacht gevraagd voor "Plant een Olijfboom". Natuurlijk met de mogelijkheid om een olijfboompje in Palestina te planten.14 meiOp het stadhuis, om 13.00 uur ontvangt de loco burgemeester uit handen van een delegatie ZWO & MOV en Al Awda symbolisch een olijfboom; hierbij zijn deelnemende politieke partijen present. U kunt ook komen. Iedereen is welkom. mei Politieke partijen doen een voorstel aan alle fracties van de gemeenteraad om in Palestina olijfbomen te planten. (Zie het nieuwsbericht hierover op deze site.)