"Waar mogelijk wordt samengewerkt aan de vitalisering van de binnenstad...

...Het feit dat nu gestart wordt met aparte werkgroepen voor ondernemers en bewoners, betekent niet dat integratie in een later stadium niet plaats zal vinden." Zo schrijft wethouder Van der Zwan in antwoord op vragen van GroenLinks.

"Ja, zo kun je er ook naar kijken", is de reactie van Jack Tsang. " Ons lijkt achteraf samenvoegen van meningen en opvattingen lastig. Desondanks wens ik Peter van der Zwan succes met de voortgang. Wij hopen zeker dat 'gewone' burgers zich aanmelden voor het traject."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 6 maart, 2008 Geachte heer Tsang,Hierbij zend ik u, de beantwoording van uw vragen naar aanleiding van de voortgangsrapportage vitalisering binnenstad van februari jl.1. Klopt het dat wij bij de vitalisering van de binnenstad rekening houden met de belangen van álle betrokkenen, dus van zowel ondernemers, áls bewoners áls gebruikers van de binnenstad?Bij de vitalisering van de binnenstad houden we inderdaad rekening met de belangen van alle partijen.2. Was het juist niet de bedoeling dat bij de vitalisering ‘de belangen en behoeften van die betrokken partijen’ geïntegreerd zouden moeten worden?Het uitgangspunt bij de vitalisering van de binnenstad is nog steeds om de behoeften van de verschillende belanghebbenden zoveel mogelijk te integreren. Het feit dat nu gestart wordt met aparte werkgroepen voor ondernemers en bewoners, betekent niet dat integratie in een later stadium niet plaats zal vinden. Een schone binnenstad is van belang voor zowel een ondernemer als voor een bewoner. Andere onderwerpen zijn belangrijk voor de ene doelgroep en minder van belang voor de andere doelgroep. Inventarisatie van belangen kan in eerste instantie heel goed apart gebeuren, omdat dan meer aandacht gegeven kan worden aan doelgroepspecifieke onderwerpen.3. Is het niet wat al te snel, als je slechts twee werkgroepbijeenkomsten achter de rug hebt, nu al te concluderen dat de gedachte dat er wederzijds begrip moet ontstaan niet gerealiseerd wordt?Het feit dat maar een enkele bewoner actief is in de werkgroep moet geconstateerd worden. Bewoners zijn blijkbaar niet voldoende geïnteresseerd om zitting te nemen in een platform met zowel ondernemers als bewoners. Door het apart opstarten van een bewonerswerkgroep wordt nu geprobeerd om meer bewoners actief deel te laten nemen aan de vitalisering van de binnenstad.4. Hoeveel bewoners namen in totaal deel aan de twee werkgroepbijeenkomsten?Er nemen 6 bewoners deel aan de werkgroepen, 2 van hen zijn tevens ondernemer, 2 anderen zijn tevens raadslid.5. Zou het feit dat er nog geen wederzijds begrip is ontstaan misschien ook kunnen liggen aan de aanpak?Dat er nog geen wederzijds begrip is ontstaan ligt vooral aan het feit dat op dit moment ondernemers willen praten over omzetverhogende maatregelen en activiteiten (meer bezoekers en die langer laten verblijven in het koopcentrum), terwijl bewoners vooral willen praten over hun eigen straat, schoon, geluidsoverlast enz. Er is in dit stadium niet voldoende geduld om te luisteren naar ‘elkaars onderwerpen’, wat de productiviteit niet ten goede komt. De aanpak wordt nu gewijzigd, maar het is zeker de intentie om middels later te organiseren plenaire sessies het wederzijds begrip te bewerkstelligen. Bovendien, door middel van het toezenden van alle stukken aan beide werkgroepen en door regelmatig de beide werkgroepen uit te nodigen voor themabijeenkomsten, zal worden getracht de groepen op de hoogte te houden van elkaars activiteiten. Overigens staat het de bewoners vrij om te (blijven) participeren in de huidige werkgroepen.6. Ben je het met me eens dat je met het apart zetten van verschillende betrokken partijen het risico vergroot dat mensen juist verder van elkaar af komen te staan.Het idee is niet om de werkgroepen echt apart te zetten. Beide groepen blijven op de hoogte van elkaars agenda, notulen en andere belangrijke zaken. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan beide werkgroepen. De insteek is te zorgen dat bewoners niet ondervertegenwoordigd zijn bij het vitaliseringsproces. Op een eerdere oproep, gericht aan bewoners en ondernemers hebben de bewoners in mindere mate gereageerd. We gaan er vanuit dat door nu specifiek te richten op bewoners, er meer respons zal zijn.7. Was nu juist niet één van de knelpunten bij de ontwikkeling van de binnenstad het gebrek aan samenwerking van de verschillende ‘partijen’?Het belang van samenwerking van alle partijen wordt zeker onderkend. Daarom zal integratie van alle belanghebbenden in de werkgroepen bewerkstelligd worden.8. Is het niet een veel betere strategie om gezamenlijk en respectvol de - ook strijdige - belangen en behoeften te inventariseren en dan van daaruit een oplossing voor het vitaliseringprobleem te genereren?Waar mogelijk wordt samengewerkt aan de vitalisering van de binnenstad. De opstart van de werkgroep voor bewoners, apart van de werkgroep met ondernemers gebeurt na overleg met en op advies van de huidige werkgroep waar zowel ondernemers als bewoners aan deelnemen. De belangen van bewoners komen tot nu toe onvoldoende uit de verf, daarom wordt prioriteit gegeven aan meer aandacht voor de bewoners door in een aparte werkgroep met ze te vergaderen.Met vriendelijke groet,namens wethouder V. d. Zwan,Mandy Leeman.