GroenLinks en de integratie

Op dinsdagavond 2 april 2007 belegde GroenLinks Vlaardingen een bijeenkomst over het thema 'integratie'.

Tal van instellingen, zoals Steunpunt Integratie/Vluchtelingenwerk, het Intercultureel vrouwennetwerk, Radar en Vele Vlaardingers Eén Huis, het Platform Ander Vlaardingen en het O.V.B. waren aanwezig en vertelden wat ze doen en tegen welke problemen ze aanlopen.Wat wel duidelijk werd, is dat er heel veel gebeurt in Vlaardingen. Er worden taallessen gegeven, een radioprogramma gemaakt, aan conflictbemiddeling gedaan, dialoogbijeenkomsten georganiseerd, vrouwenochtenden en -dagen georganiseerd.Er zijn successen te melden maar problemen zijn er ook, b.v. met het bereiken van de meest geïsoleerde allochtone vrouwen met weinig opleiding. En met het vinden van een ruimte om met die groep regelmatig samen te komen.Dat integratie een complex begrip is, werd ook wel duidelijk. Is het wel nodig dat je als allochtoon zoveel contacten met autochtone Nederlanders hebt? Gaat integreren niet het snelst als je een goede opleiding en werk hebt en de taal behoorlijk spreekt en schrijft? Moet je dus niet eerst en vooral achterstanden op deze gebieden wegwerken? Hebben incidentele ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld buurtbarbecues, wel zin als ze geen vervolg krijgen? Moeten de verschillen in cultuur en godsdienst uitgangspunt zijn voor de ontmoetingen of juist gemeenschappelijkheden als gezamenlijke zorg voor een schone en veilige buurt, speelplaatsen voor kinderen, opvoedingsvragen? Welke belangen hebben autochtone Nederlanders bij de ontmoeting?Toen hadden we het nog niet eens gehad over 'hot issues' als 'zwarte en witte scholen', spreidingsbeleid, discriminatie op de arbeidsmarkt en bij het vergeven van stageplekken. Ook spraken we niet over de cultuur binnen onze 'eigen' GroenLinks club. We hebben gelukkig veel allochtone leden, maar kunnen die zich ook laten horen en worden ze gehoord? Hebben we bijvoorbeeld ook een vergadercultuur die maakt dat iedereen makkelijk mee kan doen en mee kan praten?Op deze avond was er in ieder geval sprake van een geanimeerde discussie, onder leiding van Jan Robberegt en Jack Tsang.Aan het eind van de avond bleek dat het kennismaken met de verschillende organisaties goed bevallen was. Voor sommige aanwezigen was niet aan hun verwachtingen voldaan. Ze hadden verwacht informatie te krijgen over de Wet Inburgering en ook het politieke debat, b.v. naar aanleiding van de gemeentelijke nota over integratie, werd gemist.We spraken af dat dit niet de laatste keer was dat 'integratie' op de agenda zou staan. Nog dit jaar is een vervolgbijeenkomst te verwachten waarin we wat meer de diepte in zullen gaan.Intussen blijven wethouder en fractie en verschillende 'gewone' GroenLinks-leden werken en ervaringen opdoen in het multiculturele krachtenveld. Zij zullen zeker GroenLinks Vlaardingen bij de les houden en de politieke discussie verder helpen.Rob van Herwaarden