Waarom reageerde minister Peijs nog niet?

In juni en juli 2006 stuurde het college een brief met vragen over de A4. Ondanks toezegging is er nog steeds geen reactie van haar. Namens het college stuurt wethouder Van der Velde nogmaals een brief.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: De minister voor Verkeer en Waterstaat t.a.v. mevrouw K. Peijs Postbus 20901 2500 EX DEN HAAGDatum: 2 januari 2007Onderwerp: Ontwikkelingen A4 Delft - Schiedam Geachte mevrouw Peijs,In verband met de A4 Delft-Schiedam hebben wij u brieven gestuurd op 22 juni 2006 (kenmerk STW/2006/42100) en op 20 juli 2006 (kenmerk STW/2006/46846), waarin wij vragen stellen over de ontwikkeling van de A4 tussen Delft en Schiedam. In uw brief van 25 september 2006 (uw kenmerk DGP/WV/u.06.02311) gaf u aan dat u onze vragen niet direct kon beantwoorden, omdat er nog onderzoek moest plaatsvinden naar de consequenties van het verkeersonderzoek voor de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam inzake het A13+A13/16-alternatief, en omdat u de Tweede Kamer begin oktober zou informeren. Daarnaast stond in uw brief dat we medio oktober 2006 een antwoord konden verwachten. Tot op heden hebben wij echter nog geen antwoord ontvangen. Via deze brief wil ik u daarom onze vragen nogmaals onder uw aandacht brengen en wellicht is het nu wel mogelijk ons een antwoord toe te zenden. Hoogachtend,B.E. van der Velde,Wethouder Verkeer en Vervoer.