Wereldwijde Fakkelloop voor de Mensenrechten in China

Met het oog op de naderende Olympische Spelen is negen augustus jongstleden in Athene de 'Wereldwijde Fakkelloop voor de Mensenrechten' van start gegaan. Op 3 en 4 oktober heeft Nederland de eer deze fakkel te ontvangen.

Op 3 oktober zal zij in Den Haag arriveren en op 4 oktober in Amsterdam. De Fakkel voor de Mensenrechten staat symbool voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid."LOOP VOOR DE MENSENLIJKE WAARDIGHEID"- geïnspireerd door de Olympische Fakkel estafette.Doel Doel is om mensen wereldwijd meer bewust te maken van de ernstigemensenrechtensituatie in China en daarbij echt resultaat te boeken, zoals de vrijlating van alle gewetensgevangenen in China. De wereldwijde aandacht voor de Olympische Spelen van Peking in 2008 dient als katalysator voor verandering.Achtergrond Toen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 2001 Peking beloonde met de Olympische Spelen van 2008, deed het dit met de verwachting dat China haar mensenrechtensituatie zou verbeteren.Echter, met de Spelen van 2008 voor de deur blijven Amnesty International, Reporters without Borders, Human Rights Watch en andere organisaties – waaronder de Verenigde Naties– berichten over een aanhoudende en toenemende reeks van mensenrechtenschendingen in China. Deze omvatten de meest gruwelijke en ondenkbare schendingen, zoals het op grote schaal vermoorden van Falun Gong beoefenaars nadat hun organen zijn geoogst voor lucratieve orgaan- transplantaties. China’s huidig regime heeft veel op het spel staan om de Spelen van 2008 succesvol te laten verlopen. Zolang wij hun aandacht hebben, is het onze plicht om de rechten van de mens op de agenda te zetten. Met uw betrokkenheid kunnen we wereldwijd de aandacht vestigen op de huidige mensenrechtenschendingen in China en in de aanloop naar de Spelen van 2008 de ware Olympische Spirit tot leven brengen. Wij hopen echt een verschil te kunnen maken voor de onschuldige mensen die opgesloten zitten in gevangenissen, dwang- werkkampen en de vele andere detentiecentra in China.Olympische Spirit “De Olympische Spelen streven er naar om een manier van leven te creëren die gebaseerd is op ... respect voor universele fundamentele ethische principes ...” (Olympisch Handvest, artikel 1)“Het doel van de Olympische Spelen is om sport in dienst te stellen van de harmonieuze ontwikkeling van de mensheid, met het oog op de bevordering van een vreedzame samenleving die gemoeid is met het behoud van de menselijke waardigheid.” (artikel 2)“Het waarborgen van de waardigheid van het individu is een fundamentele vereiste van de Olympische Spelen.” (IOC’s ethische code) Wij hopen dat als iedereen een standpunt hierover inneemt, de Olympische Spirit hoop, vrede, en vriendschap zal brengen aan de Chinese bevolking en hun leven werkelijk zal verbeteren.Over de wereldwijde Fakkelloop Op 9 Augustus 2007, precies één jaar voor aanvang van de Olympische Spelen, is de Fakkel voor de Mensenrechten in Athene ontstoken. De Fakkel voor de Mensenrechten zal doorgegeven worden in 35 landen en in meer dan 150 steden over de hele wereld van nu tot Augustus volgend jaar.Op 3 en 4 oktober komt de Fakkel voor de Mensenrechten naar Nederland. Op 3 oktober zal zij in Den Haag arriveren en op 4 oktober in Amsterdam.Wij nodigen iedereen die begaan is met de mensenrechten in China van harte uit deel te nemen aan dit unieke evenement.Hoe kunt u meedoen?Er zijn verschillende manieren om aan de Fakkelloop mee te doen:Doe mee en laat uw stem horen, kom naar de manifestaties in Den Haag of Amsterdam.Schrijf een persoonlijke steunbetuiging op www.fakkelloop.nlBreng uw familie en vrienden op de hoogte.Geef bekendheid aan de wereldwijde Fakkelloop voor de Mensen- rechten in China op uw website, in uw nieuwsbrief of op andere manieren.Laat uw stem horen De Wereldwijde Fakkelloop voor de Mensenrechten in China biedt velen een kans om gehoord te worden. Indien u betrokken bent bij de rechten van de mens in China of andere zaken gerelateerd aan China, dan nodigen wij u uit door middel van een persoonlijke boodschap of toespraak deel te nemen.Interesse? Als u betrokken wilt zijn bij de Wereldwijde Fakkelloop voor Mensenrechten in China en uw boodschap gehoord wil laten worden, contacteer ons dan:Comité Wereldwijde Fakkelloop voor de Mensenrechten - NL t.a.v. dhr. W. StuifbergenTel: 070-3456851 fax: 010-4613979Email: olympischespelen@cipfg.nlPostadres: Van Galenstraat 5F, 2518 EM Den-HaagWebsite: www.fakkelloop.nl-----------------------------------Organisatoren van de Wereldwijde Fakkelloop De Wereldwijde Fakkelloop voor de Mensenrechten in China wordt georganiseerd door prominente leden en supporters van de CIPFG – the Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong-, waaronder:- Barones Caroline Cox, lid van het Engelse Hogerhuis, President van CIPFG, afdeling Europa- David Kilgour, voormalig Canadees staatssecretaris, afdeling Asia- Pacific, en medeauteur van “Bloody Harvest”- een recent onderzoeks- rapport naar de organenoogst bij Falun Gong beoefenaars- Rabbi Dr. Reuven Bulka, Religieus leider en onderzoeker, voorzitter van de “Organ Donation Committee of the Kidney Foundation” voor Oost- Ontario (Canada), en president van CIPFG, afd. Canada- Andrew Bartlett, lid van de Australische Senaat, vice-voorzitter van CIPFG, afd. Australië- Lai Ching-Te, lid van het Wetgevend Orgaan in Taiwan, president van CIPFG, afd. Azië- Marie-Françoise Lamperti, president van “Agir pour les droits de l’Homme” en lid van het China 2008 Olympics Collective, Frankrijk- Dr. Sev Ozdowski OAM, President, Nationaal Australisch Comité voor Mensenrechten Scholing, Mensenrechten commissaris van Australië (2000–2005)- Xiaomin Huang, winnares van de zilveren medaille voor China tijdens de Olympische Spelen in 1988- Martinsh Rubenis, winnaar van de bronzen medaille tijdens De Olympische Winter Spelen in 2006- Jan Becker, olympisch deelnemer in het zwemteam voor Australië tijdens de Spelen van 1964Standpunt t.a.v. de Spelen in Peking Wij zouden graag zien dat de Olympische Spelen de Chinese bevolking hoop, tolerantie, vrede, en vriendschap brengt, vrijheid van geloof, 2008 vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en een algehele verbetering van hun fundamentele mensenrechten.Oprichting CIPFG Als reactie op de oproep van Falun Dafa Verenigingen tot een onafhankelijk onderzoek naar organenroof bij levende Falun Gong beoefenaars in China – nieuws dat bekend werd in maart 2006 - werd in april 2006 CIPFG opgericht. Haar missie is om door een onafhankelijk onderzoek in China uit te voeren de feiten te achterhalen over de vervolging van Falun Gong door het Chinese communistische regime.David Matas en voormalig Canadees staatssecretaris David Kilgour hebben hun eigen onafhankelijk onderzoek ingesteld. In juli 2006 publiceerden zij hun rapport over de illegale handel in organenroof bij Falun Gong beoefenaars in China (www.organharvestinvestigation.net).Na publicatie van hun rapport heeft de CIPFG de Chinese autoriteiten gecontacteerd met het verzoek om toegelaten te worden tot alle gevangenissen, dwangwerkkampen, detentiecentra en ziekenhuizen in China om een onafhankelijk onderzoek te kunnen instellen. Tot op heden hebben zij geen antwoord ontvangen.Aangezien de mensenrechtensituatie in China blijft verslechteren, en er tot op heden op geen van de door de CIPFG gemaakte verzoeken in is gegaan . Ziet de CIPFG zich genoodzaakt op te roepen tot een boycot van de Olympische Spelen van 2008. Samen met andere wereldwijde organisaties vinden wij: “De Olympische Spelen en Misdaden tegen de Mensheid kunnen niet naast elkaar bestaan in China”!Contact CIPFG Secretariaat CIPFG NederlandDhr. M. ‘t HoenHet Spaarne 37, 3448 DX WoerdenTel. 06-53733514 fax: 010-4613979Email: olympischespelen@cipfg.nl website: www.cipfg.org