Debat: De Armeense Kwestie

Een van onze leden wilde weten welk standpunt GroenLinks Vlaardingen inneemt in de zogeheten Armeense kwestie...

 

Het lijkt ons eigenlijk heel zinvol om hier eens gesprekken over te voeren met mensen die verschillende opvattingen hebben. Zó werkt dat vinden wij: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Feiten en meningenDaar kan nogal eens een verschil tussen zitten. Ook is het een gegeven dat mensen nogal eens de neiging hebben de wereld door hun eigen (historische) bril te bekijken. Wat in 1915 gebeurde in Oost-Turkije, was dat nou een conflict tussen twee bevolkingsgroepen met rampzalige gevolgen voor de Armeniërs of was er sprake van bewuste volkerenmoord, genocide? De Turkse schrijver Pamuk vond het laatste en moest voor de rechter verschijnen. Daarna werd 'de Armeense kwestie' onderwerp van debat en een Europese kwestie.DebatLaten we niet in de rare situatie komen dat je in Turkije volgens wet de Armeense genocide niet mag erkennen, en dat je binnenkort die in Nederland en Frankrijk volgens wet niet mag ontkennen. Een bepaald besef is nou eenmaal niet afdwingen, en met een open debat over de Armeense kwestie is niks mis. Om hier de zaak meteen maar even op scherp te zetten: wij kunnen natuurlijk niet democratisch gaan beslissen over wat waar en onwaar is. Wetenschappers verdienen er hun brood mee ons te helpen bij het interpreteren van de werkelijkheid uit het verleden. Ook met interpretatie is niks mis. Dat het volledig achterhalen van een vaak complexe werkelijkheid soms een langdurig proces is merken ook wij in Nederland nog steeds als het gaat om bijvoorbeeld de rol van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. De Armeense kwestie GroenLinks had zich erover geuit. Zie ook: standpunten GroenLinks. Als vertegenwoordiger van het Europese Parlement was hij eind september aanwezig bij de Turkse rechtszaak waar Elif Şafak, een Turkse schrijfster zich moest verantwoorden over gedane uitspraken die niet strookten met de officiële Turkse visie op de betreffende historische gebeurtenissen. Şafak werd vrijgesproken. Şafak vroeg zich in een column af hoe het kan dat iemand de vrijheid van meningsuiting in Turkije kan verdedigen en tegelijkertijd deze in Nederland wil beknotten. Als je de Turkse regering veroordeelt omdat zij een bepaalde visie op de geschiedenis dwingend wil opleggen, hoe kun je dan accepteren dat Nederlandse partijen hun parlementariërs niet toestaan twijfels te uiten bij een bepaalde, andere, interpretatie van diezelfde geschiedenis? Joost Lagendijk schrijft in zijn column dat hij vindt dat Şafak daarin gelijk heeft. Dat is dus een standpunt over de mening van Şafak – een standpunt over de vrijheid een eigen mening te mogen hebben en die mening vervolgens ook te mogen uiten. Bij 'de Armeense kwestie' is nu deze vrijheid dus in het geding. Het is juist die vrijheid die een voorwaarde is om een debat überhaupt mogelijk te laten zijn.Wij zijn wel nieuwsgierig naar andere uitingen van mening. Wie reageren wil is hierbij uitgenodigd *).Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang. *) Disclaimer