GroenLinks bezorgd over verkeersveiligheid bij nieuw kruispunt Amsterdamlaan / Lissabonweg

Als woonpark Triade in de Holy klaar is komt er een nieuwe zijweg op de Amsterdamlaan bij. Samen met de Lissabonweg wordt dat een nieuw kruispunt. De verkeerssituatie voor overstekende voetgangers is daar nu al niet erg overzichtelijk. GroenLinks heeft wel een suggestie voor een veiliger inrichting.

 

Vlaardingen, 29 februari 2008Betreft: Verkeersveiligheid AmsterdamlaanGeachte wethouder Robberegt, beste Jan,GroenLinks maakt zich zorgen om de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers op de hoek Amsterdamlaan/Lissabonweg.Wij willen u graag deze situatie uit de doeken doen en u een suggestie aan de hand doen ter oplossing/verbetering.Huidige verkeersituatieUit waarnemingen en ervaringen van omwonenden is gebleken dat automobilisten die de Amsterdamlaan oprijden - komende van de Churchill- of Lepelaarsingel - vaak niet in de gaten hebben dat er direct na de rotonde een zijstraat is, de Lissabonweg. Een weg waar een school, een kinderopvang en een peuterspeelzaal is gevestigd wat op verschillende tijden veel verkeersbewegingen veroorzaakt!Het komt dan ook vaak, en dagelijks voor dat volwassenen en schoolkinderen direct na de rotonde op de, aldaar iets verbrede*) Amsterdamlaan te wachten staan om deze laan – al dan niet met fiets – over te steken.Deze nu al zorgelijke situatie zal binnenkort nog moeilijker worden als door de ontsluitingweg voor de nieuwe woningen “Triade” de verkeersdrukte van auto’s en overstekende mensen op dit punt alleen nog maar zal toenemen!Onderstaand kaartje verduidelijkt wellicht in één oogopslag de door ons geschetste situatie.SuggestieGroenLinks ziet hier een oplossing door ook op dit kruispunt dat straks ontstaat een rotonde aan te leggen. Wij zijn ons bewust van het feit dat een tweede rotonde, zo dicht bij een al bestaande rotonde, wellicht niet voor de hand ligt. Toch lijkt ons het, gegeven de hierboven geschetste verkeerssituatie, de beste oplossing.Immers: de uitrijweg van de "Triade" is direct tegenover de Lissabonweg gepland. Ook staan er op de hoeken van dit ‘kruispunt’ geen gebouwen. Ons lijkt dit voldoende ruimte en mogelijkheden te geven voor een kleine - eventueel optische - rotonde.Wij zijn benieuwd naar uw reactie.Corrie Kortleven,namens de fractie van GroenLinks.*) Juist op dit punt ontbreekt de middenberm, die vanaf de rotonde tot even vóór de Lissabonweg nog wel aanwezig is, wat de weg aanzienlijk breder en lastiger maakt over te steken!