Drie maal Op pad met Jack Tsang

Op donderdag de gemeenteraad, vrijdag bij De Dag van het Land (met verslagen en foto's), en zaterdag naar de kerk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdagavond 29 maart raadsavondIn de commissies voorlichting gekregen over een ambitieus plan van de projectontwikkelaar OVG van het voormalig Shell Sportpark: het Gaia project - een Co2 neutraal kantorencomplex... Het college maakt zich sterk om in de regio hier ook instemming voor te verwerven. Goede OV (openbaar vervoer)verbindingen, oude bomen zo veel mogelijk laten staan, zelf voor het overgroot deel energieverbruik opwekken, ruimte voor voetgangers en fietsers. Wat ons betreft een uitstekend initiatief! We bespraken de UMTS-notitie. De wethouder gaat onze suggestie om ook www.electroallergie.nl in de voorlichting te noemen serieus bekijken. Wat ons betreft blijft ook www.stopumts.nl een plaats verdienen in de voorlichting. Vlaardingers zijn verstandig genoeg hun eigen oordeel te ontwikkelen. De raad startte met de herdenking van Bram de Jong, een aimabele man veel te vroeg van ons heengegaan. In het vragenhalfuurtje hebben we kritische aantekeningen gemaakt bij de uitvoering van het monumentenbeleid. Jammer dat het HVO kantoorgebouw, dat in 2000 nog een restauratiepenning van de Historische Vereniging verdiende, gesloopt is. Een idee geopperd om de fotodocumentatie van monumenten en bijna-monumenten structureel te regelen. Goed nieuws van wethouder Versluis dat hij zich inzet om een beschermd monumentengebied te creëren rond de Oude Haven. Naar aanleiding van de column van Hjalmar Teunissen vragen gesteld over het graffitibeleid en onze cultuurhistorisch erfgoed. Wordt vervolgd.Vrijdagavond 30 maart Dag van het Land, aandacht voor PalestinaFemke Halsema en Mariko Peters in bezet gebied (lees/bekijk de verslagen), en GroenLinks Vlaardingen bij de Palestijnen in Nederland op de Dag van het Land in de aula van het Albeda-college (» foto's/uitgebreid verslag).Onze burgemeester Tjerk Bruinsma was weer heel ondersteunend naar de Palestijnse Gemeenschap: als veilingmeester haalde hij heel knap € 4000,- op voor de bouw van een kinderziekenhuis in Nablus.In de loop van de avond wat afspraken gemaakt met de SP om komende periode gezamenlijk op te treden als het gaat om het ondersteunen van de Palestijnen in Vlaardingen. Andere partijen zijn welkom. Wordt uiteraard ook vervolgd. Zaterdag 31 maart Matthäus Passion van Bach in de Grote KerkHet Gemengd Rijnmondkoor zong voor de vijfde keer onder leiding van Toon de Graaf de Matthäus Passion. Buitengewoon goed om de betrokkenheid van koor en solisten te ervaren. Dat er het college en GroenLinks nog een bijzondere avond was kwam natuurlijk door de deelname van Ben van der Velde. Vanuit bescheidenheid maar zeker met een geweldige inzet. De bloemen van de burgemeester waren verdiend.Het Gemengd Rijnmondkoor geeft op 24 november een Mozartconcert met het 'Requiem', de 'Kroningsmesse' en het 'Exate Jubilate' van Mozart. Dat dit koor ooit begonnen is onder de naam 'Stem des Volks' kan er zeker toe bijdragen dat de bezoekers van deze website die datum in hun agenda noteren. Jack Tsang

Lees/bekijk de verslagen van de reis door Israël en bezet Palestina die GroenLinks Tweede Kamerleden Femke Halsema en Mariko Peters maakten van 25 tot 30 maart 2007Femke Halsema in een interview van Planet [link helaas niet meer actief]In De Volkskrant een verslag van het bezoekIn 'Buitenhof' was Femke zondag 1 april te gast om te vertellen over haar reis naar het Midden-OostenENKELE FOTO'S VAN DE 'DAG VAN HET LAND'Meer foto's en een uitgebreid verslag vindt u HIER[foto's: Frans Assenberg]