'Samen aan één tafel' is het thema van de Dag van de Dialoog 2007

Opnieuw zullen Vlaardingers uit verschillende culturen elkaar ontmoeten bij een maaltijd en zullen zij met elkaar in gesprek gaan. Dit jaar op vrijdag 9 november. Meld je aan als organisator of als deelnemer.

- Ingezonden P E R S B E R I C H T -

UITNODIGING AAN ALLE VLAARDINGERSVOOR DE DAG VAN DE DIALOOG 9 NOVEMBER 2007!Meld u aan als gastheer of als gastvrouw, om zo uw stadgenoten iets te laten proeven van uw culturele en culinaire achtergrond.Ook organisaties worden uitgenodigd een tafel in te richten voor vele Vlaardingers op die dag!Maar u kunt zich ook als deelnemer aanmelden voor één van de tafels.Of als gespreksleider.Of als medewerker bij de organisatie van de dag.We rekenen per tafel op ongeveer tien deelnemers.Zet de datum 9 november nu alvast in uw agenda.Voor meer informatie kunt u terecht op:www.vlaardingen.nl/velevlaardingers, of www.nederlandindialoog.nl/. In augustus sturen we u informatie over wat er nog meer gaat gebeuren op deze ‘Dag van de Dialoog’.U kunt zich aanmelden via het formulier 'Aanmelden' op de websites. U kunt zich ook aanmelden of meer informatie aanvragen door een mail te sturen naar velevlaardingers@vlaardingen.nl.We hopen op uw enthousiaste medewerking.Met vriendelijke groet,namens de werkgroep ‘Vele Vlaardingers Eén Huis’,Arnold van Kalken,Rinus Witvoet.De ‘Dag van de Dialoog’ is een initiatief van ‘Vele Vlaardingers Eén Huis’. V.V.E.H. bestaat uit vertegenwoordigers van ruim 100 maatschappelijke organisaties in Vlaardingen. Deze organisaties hebben met elkaar afgesproken dat zij open zullen staan voor de verschillende culturen in onze samenleving en dat zij actief zullen werken aan de verbetering van de contacten tussen burgers van verschillende culturen en godsdiensten. Deze contacten zullen bijdragen aan een positief, vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners in Vlaardingen.