"Besluit om vertrouwen in wethouder op te zeggen niet licht genomen."

Een persbericht van de GroenLinks-fractie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT GROENLINKS-RAADSFRACTIE

Jack TsangCorrie KortlevenKees Borsboom Fractie zegt vertrouwen in wethouder op - Wethouder legt daarop zijn functie neerVlaardingen, 19 juni 2007Op maandag 18 juni 2007 heeft wethouder Ben van der Velde zijn functie neergelegd. Vorige week besloten wij, als fractie van GroenLinks, om het vertrouwen in Ben van der Velde als wethouder op te zeggen.De achterliggende reden voor dit besluit is ons oordeel over het functioneren van de wethouder rond meerdere dossiers.Met name de keuzes en het tempo van realisatie in het, voor GroenLinks belangrijke, milieu-/verkeersdossier, hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.Eerdere aanvaringen met de Raad op andere onderwerpen hebben de positie van de wethouder in politiek opzicht verzwakt.De gebrekkige informatieverstrekking en zijn stellingname rond het recente 'Onderzoek Broekpolder' wogen zeker mee in ons, niet licht genomen, fractiebesluit.Uiteraard gingen wij, bij alle afwegingen die wij als fractie maakten, niet voorbij aan de inspanningen die Ben van der Velde als wethouder van GroenLinks heeft verricht.In zijn rol als sportwethouder bijvoorbeeld heeft hij de sport in Vlaardingen onmiskenbaar een blijvende positieve impuls gegeven. De volhardendheid waarmee hij de verbouwing van de Stadsgehoorzaal aanstuurde, verdient eveneens alle waardering.De fractie van GroenLinks overlegt op dit ogenblik met partijbestuur en coalitiepartners over de verdere voortgang.De gesprekken met de coalitiepartners voeren wij met de intentie de coalitie voort te zetten.Afgelopen maandagavond informeerden wij het bestuur van GroenLinks nader. Na een uitgebreide toelichting verklaarde het bestuur achter het genomen fractiebesluit te staan.Volgende week zullen wij ons besluit toelichten aan de GroenLinks ledenvergadering.