Stichting Stop Rijksweg 19 / A4 brengt nieuwste ontwikkelingen in een feuilleton

Regelmatig brengt de Stichting Stop Rijksweg 19/A4 een A4-feuilleton uit met daarin informatie over de laatste stand van zaken.

Het feuilleton staat uiteraard ook op de website; waarop ook andere actuele informatie over de plannen te lezen is. Wie nieuwsgierig is, doet er goed aan regelmatig te surfen naar: www.stoprw19-a4.nl HET ALLERNIEUWSTE FEUILLETONA4-Feuilleton Nr. 10 (april 2007)Wat is het alweer een lange tijd oorverdovend stil rondom de A4 Midden-Delfland! Het nieuwe kabinet is geïnstalleerd, maar onze nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, heeft de Tweede Kamer nog niet geïnformeerd over de consequenties van de door de Milieufederatie Zuid-Holland ontdekte rekenfout in het alternatief Verbrede A13 in combinatie met de A13-A16-verbinding. Dat was wel door Peijs beloofd in haar brief van oktober vorig jaar.Maar eerst even over de manieren van de provincie Zuid-Holland/IODS. Met de jongste Nieuwskrant (nr. 16) pleegt IODS weer een ouderwets staaltje van propaganda. Alleen voorstanders komen in de krant aan het woord en aan de mogelijke consequenties van de ontdekte rekenfout durft niemand zijn handen te branden. Nog steeds is de A4 favoriet. Ook leert de Nieuwskrant ons dat de A13-A16 volgens Jeanette Baljeu (portefeuillehouder verkeer en vervoer, Stadsregio Rotterdam) een heel ander vraagstuk is dan de filedruk op de A13. Dit raakt dus precies onze kritiek: iedereen redeneert in deelprobleempjes terwijl de hamvraag onbeantwoord blijft hoe we verder moeten met de automobiliteit en of de verdere uitbreiding van de wegcapaciteit inderdaad de goede weg is.Het is daarom belangrijk dat de Klankbordgroep IODS, waarin wij vertegenwoordigd zijn en veel inbreng leveren, op 20 februari jl. een pittige brief (PDF) heeft gestuurd aan gedeputeerde Huls. De Klankbordgroep hekelt hierin o.a. de informatiestop vanuit IODS gedurende de afgelopen zeven maanden(!) over de voortgang van de trajectnota/MER. De recente vraag aan IODS om Rijkswaterstaat te vragen om in de Klankbordgroep een mondelinge toelichting te geven op een aantal zaken, is door IODS botweg afgewezen. Als we niks horen, kunnen we ook niet meedenken. Zo simpel is het.Inmiddels heeft minister Eurlings wel kortgeleden een stevige tip van de ministeriele A4-sluier opgelicht. Op 11 april jl. zei Eurlings op televisie bij Andries Knevel: "Ik wil niet alleen een minister van praten zijn maar ook een van doen. (...) We hebben heel veel plannen. Er liggen er al veel jaren op de schappen. Sommige plannen zelfs, zo'n A4 in de Randstad, liggen er al veertig jaar. Het wordt tijd voor actie. Het is mijn ultieme doel om daar gewoon nu te beginnen. Die weg moet er komen en niet alleen op dat stuk." Tot zover de strijdlustige ideeën van minister Eurlings.Wij denken echter nog steeds dat ons land geen behoefte heeft aan ministers die praten of doen maar veel meer aan ministers die gezond kunnen nadenken. Want een weldenkend mens legt toch geen 7,5 km snelweg aan van ruim 600 miljoen euro die het eigenlijke probleem niet lijkt te kunnen oplossen?