GroenLinks uit zich over de binnenstad

Als je de binnenstad van Vlaardingen wilt verlevendigen gaat het éérst en vooral om de mensen! Economie is méér dan geld!

 

Ten behoeve van de thema-avond 'Vitalisering binnenstad' donderdagavond 12 juli 2007 op het Stadhuis presenteert GroenLinks zeven kaders voor de ontwikkeling van de binnenstad.1. Vernieuwing en culturele experimenten stimuleren in de binnenstad2. De vernieuwende ondernemers (met lef), ondersteunen3. Maatschappelijk ondernemen ook in de binnenstad4. Meer groen en leefbaarheid is gewenst en toezicht versterken5. De directe omgeving van de binnenstad telt óók mee6. Bereikbaarheid en mobiliteit door fiets en OV bevorderen7. Èn wonen, èn werken, èn ontspannen

VITALISERING BINNENSTAD

1. Vernieuwing en culturele experimenten stimuleren in de binnenstadGroenLinks wil dat de binnenstad een plaats wordt voor vernieuwende culturele experimenten, zowel kleinschalig als in de evenementensfeer. Daarom zetten we ons in voor het behouden en versterken van een specifiek binnenstadsklimaat dat stimulerend werkt voor de creativiteit. Een stimulerend evenementenbeleid draagt hier zeker toe bij. Museum, Bibliotheek, Vrije Academie/Opmaat, de Stadsgehoorzaal en andere cultuurdragers willen daar zeker een rol spelen.De ontwikkeling van de bibliotheek tot een cultureel mediacentrum met een zeer toegankelijke ingang aan het Veerplein is dan ook vanzelfsprekend.2. De vernieuwende ondernemers (met lef), ondersteunenGroenLinks wil benadrukken dat de deur iedere dag open moet staan voor innovatief ondernemerschap en vernieuwende evenementen. Het is niet de overheid die ondernemer is, maar het zijn de ondernemers zelf. Zij zijn de ruggengraat van een sterke en uitdagende economie, die weer gewenste sociale en culturele ontwikkelingen losmaakt. Zonder bij te dragen aan concurrentievervalsing en zonder marktwerking te verstoren wil GroenLinks ondernemers met lef en durf ondersteunen. Innovatieve horecaondernemers kunnen in de vernieuwing een belangrijke rol in spelen. Of het nu gaat over een pannenkoekenboot of een prettige terrascultuur ondernemers zijn aan zet, en de gemeente stimuleert.3. Maatschappelijk ondernemen ook in de binnenstadHet thema maatschappelijk ondernemen vindt GroenLinks een belangrijk aspect ook bij de ontwikkeling van de Binnenstad. GroenLinks wil dat de gemeente samen met de ondernemers hier concreet inhoud aan gaat geven. Tegelijkertijd spreekt GroenLinks de gemeente en (culturele) ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid.GroenLinks verwacht dat zij zèlf actie ondernemen om te blijven investeren in kwaliteit, vernieuwing, duurzaamheid, en cultureel klimaat, waarbij zij uiteraard een bijdrage leveren aan het schoon en leefbaar houden van hun omgeving.4. Meer groen en leefbaarheid is gewenst en toezicht versterkenDe gemeente zal in het kader van ‘Vlaardingen een Groene Stad’ zeker de bomen rond het Veerplein moeten behouden. Méér groen in de stad maakt het economisch belang van groen duidelijk. De gedachte om hangende tuinen in en om het Liesveldviaduct te creëren lijkt GroenLinks een aantrekkelijk onderzoeksgebied. De inzet van de blauwe brigade in het centrum kan de toezichthoudende rol versterken. Overlast van jongeren wordt afgebouwd door te investeren in een jongerencentrum en in activiteiten die bij jongeren het drank- en drugsmisbruik temperen.5. De directe omgeving van de binnenstad telt óók meeDe begrenzing van de binnenstad tot Veerplein, Liesveld en Hoogstraat is voor GroenLinks te beperkt. De directe omgeving rondom dit gebied speelt zeker een rol in de vitalisering van de binnenstad. Voor GroenLinks is het aanwijzen van de West- en Oosthavenkade tot ‘Beschermd Stadsgezicht’ hierbij een belangrijke gedachte. Enerzijds zal het een waarborg zijn voor het behoud van één van vestigingsfactoren van een aantrekkelijke binnenstad, anderzijds en tegelijkertijd vormt deze aanwijzing een belangrijke randvoorwaarde voor de culturele- en economische ontwikkeling in de gehele binnenstad. De route naar het stationsgebied wordt hiermee aantrekkelijk, en de route ‘Hoogstraat–Hof’ zou dan eveneens een belangrijk cultureel, groen, en historisch element kunnen toevoegen aan de binnenstad.6. Bereikbaarheid en mobiliteit door fiets en OV bevorderenVoor GroenLinks is bereikbaarheid en mobiliteit geconcentreerd op het bieden van goede alternatieven voor autoverkeer, zoals fietsroutes en openbaar vervoer. Daarnaast kan een verbetering van het gebruik van de huidige parkeergarages de straten zo min mogelijk belasten met autoparkeren. Snelle en comfortabele fietsroutes (de rode lopers) en uitbreiding van het fietsparkeren, maken het centrum voor fietsers meer toegankelijk. Goede, tegen weer en wind beschermende bushaltes - Liesveld-halte! - zouden de aantrekkelijkheid van het busvervoer vergroten.7. Èn wonen, èn werken, èn ontspannenGroenLinks wil dat de economische ontwikkeling er toe leidt dat de centrumpositie van de binnenstad wordt versterkt en dat functiemenging - wonen, werken en ontspannen - behouden blijft. Deze functiemenging en diversiteit is één van de bijzondere kenmerken van de Vlaardingse binnenstad. Het is een belangrijke randvoorwaarde voor uitwisseling van ideeën en daarmee voor vernieuwing. Zonder functiemenging geen aantrekkelijk vestigingsklimaat en geen leefbare binnenstad. Functiemenging houdt de onderscheiden functies in evenwicht, daarom mag niet één functie de andere overheersen.Fractie GroenLinks Vlaardingen Juli 2007