Kleurrijk 'Op Pad' met Rob van Herwaarden op de Dag van de Dialoog

Eerst samen eten en dan naar de opening van Kleurrijk Overbruggen.

Op zaterdagavond 22 september werd onder grote belangstelling op de oude havenbrug het kunstwerk 'Kleurrijk Overbruggen' van de Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp officieel onthuld. Het was een gedenkwaardige afsluiting van de toch al bijzondere tweede Vlaardingse Dag van de Dialoog.

Op 23 adressen hadden 276 autochtone en allochtone Vlaardingers met elkaar gegeten en gesproken over het Vredesweekthema 'De ander dat ben jij'.

Na het eten gingen ze allen naar de brug.Jan maakte het kunstwerk in opdracht van de gemeente Vlaardingen.

De paaltjes die naar de brug leiden kregen alle kleuren van de regenboog en bovenop de vier peilers van de brug kwamen grote kunststof vlammen in de kleuren blauw, groen, paars en rood die 's avonds en 's nachts een zacht licht verspreiden.Het kunstwerk verbeeldt de verbinding tussen Oost en West, tussen mensen van verschillende culturen, die samen wonen in één stad. Het is dan ook niet voor niets dat het de werkgroep Vele Vlaardingers Eén Huis (VVEH) is die het kunstwerk geadopteerd heeft. Deze werkgroep wil, o.a. door het organiseren van thema- en ontmoetingsbijeenkomsten, conflictbemiddeling en binnenkort door het openen van een eigen activiteiten centrum, bruggen slaan tussen Vlaardingers uit verschillende windstreken. Zo wil zij werken aan een vreedzame en tolerante samenleving. [Meer info over VVEH]De opening was een mooi spektakel. In kleine bootjes dobberden Vlaardingers die in veertig verschillende landen hun wieg hadden staan.

Een zwart gospelkoor zong enkele schitterende liederen. Een verdrietig lied terwijl de brug open ging en het contact tussen Oost en West verbroken was; een swingend lied tijdens het sluiten van de brug; en een vrolijk lied toen de brug weer dicht was. Waarbij op de brug bij de vier pilaren met een 'kanon' confetti werd afgeschoten in de bijpassende kleur, door Sarah Muse en ondergetekende namens VVEH, door cultuurwethouder Ben van der Velde en door Lenie van Dorp, de moeder van de kunstenaar.

Zij verbeeldden de vier kleuren van de vlammen. Blauw - dat staat voor: water, lucht, beweging. Groen: bomen, aarde, stevigheid. Paars: inkeer, rouw, bezinning. Rood: bloed, passie, vuur. Apotheose was het 'kanon' dat burgemeester Bruinsma op het midden van de brug, samen met enkele kinderen afschoot en waar alle kleuren van de regenboog uitkwamen.Toen verplaatste de volgspot zich van de pilaren en de brug naar de muziekboot van Reijnier Sijpkens.

Deze muzikale duivelskunstenaar op zijn kleurig versierde bootje, wist alle aanwezigen mee te krijgen in enthousiast hoerageroep voor het kunstwerk. Ook bracht hij, terwijl hij met zijn bootje rondtolde op het water, met zijn draaiorgeltje een serenadeaan het kunstwerk en speelde daarbij op de trompet.

Hij vroeg de aanwezigen om het begrip 'dialoog' kracht bij te zetten door hun buurman/buurvrouw op de brug te omhelzen en op de melodie van een vrolijke wals een dansje te maken. Op de melodie van Händel's Watermusci verdween Reijnier weer onder de brug.

Na nog een dankwoordje van Jan van Dorp werd de ceremonie afgesloten. Vlaardingen heeft er een geweldig mooi kunstwerk bij dat uitdrukking geeft aan de intentie van vele Vlaardingers om elkaar echt te willen ontmoeten en samen te willen leven, ondanks de verschillen. Er is tenslotte meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt, 'de ander dat ben jij'.Rob van Herwaarden.