Bens column: Een goed gesprek

Na het weglopen van de oppositie bleken zowel de wethouder als het merendeel van die oppositie bereid om te investeren in een eerlijk gesprek. In zijn column verklaart wethouder Ben van der Velde waarom het een goed gesprek was.

In een relatie is het soms nodig om elkaar weer eens goed in de ogen te kijken en elkaar dan ook eens goed de waarheid te kunnen zeggen! Dat geldt voor álle soorten relaties: of het nou heel persoonlijke of meer afstandelijke, zakelijke of politieke relaties zijn. Hoe dan ook: al die verschillende relaties kunnen alleen maar gedijen als er van beide zijde geïnvesteerd wordt. Donderdag jongstleden hebben ondergetekende en het grootste deel van de oppositie (met uitzondering van VV 2000 en SBV) zo'n investering gedaan. We spraken over de ontstane situatie, zoals ik die in m’n vorige column omschreven heb, met als uiteindelijk resultaat het weglopen van de gehele oppositie. Het bleek een goede investering!Duidelijk werd dat er meer dan alleen maar onvrede was over mijn uitspraken of over mijn persoon. Het gevoel van de oppositie zat veel dieper, mijn houding en opmerking waren de zo bekende druppels. In het gesprek hebben we, natuurlijk met de instandhouding van de politieke verschillen, afgesproken dat we met meer respect met elkaar zullen omgaan - daar past begrip in, daar passen excuses in, daar past luisteren in. Ik kom er maar voor uit, ik heb een vervelende 14 dagen gekend. Op zich is dat in de politiek niet vreemd, maar als de onzekerheid en twijfel om de hoek komen kijken is dat niet goed. Voor het persoonlijk functioneren niet, maar zeker ook niet voor het functioneren als geheel. Gelukkig is de kou nu weer uit de lucht en zijn de persoonlijke verhoudingen weer in orde - en naar mijn stellige overtuiging moet dat ook!Nogmaals, politieke verschillen zijn en blijven er nou eenmaal, maar persoonlijke verhoudingen die deze politieke verschillen zó negatief beïnvloeden moeten die de wereld uit! Naar mijn idee zijn ze dat nu! Het resultaat van een goed gesprek, en in de wetenschap dat we allemaal voor Vlaardingen en de Vlaardingers gaan.

 Ben van der Velde.