GroenLinks vraagt wethouder bewoners Stationstraat tegemoet te komen

Hoge schoolhekken zijn omwonenden een doorn in het oog. Ze zijn lelijk, maar ook gevaarlijk. GroenLinks sprak met hen en met de school en vraagt nu de wethouder of zij verder initiatief wil nemen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 11 januari 2007Betreft: Hekwerk in Stationsstraat Geachte wethouder Attema, beste Anny,In de Stationsstraat aan de achterkant van de school aan de Prins Hendrikstraat staan heel hoge hekken. Bewoners in de Stationsstraat zijn daar om meerdere redenen niet gelukkig mee. Naar ik verneem is daar al met u over gesproken.Ik wil dit punt weer onder uw aandacht brengen, omdat het een grote ergernis is voor bewoners, maar tevens een gevaarlijke uitdaging is voor (te) jonge kinderen die daarop willen klimmen.Het hek is geplaatst om de inbraakgevoeligheid in de school te verkleinen, nadat deze vergroot was door de aanbouw van een branduitgang met trap. Tevens is hiermee bereikt dat op die plek geen overlast meer is van hangjongeren en vandalisme.Na overleg met school en omwonenden is het volgens ons heel goed mogelijk om hier een oplossing te vinden die een vriendelijkere, en mogelijk ook een kunstzinnige, uitstraling heeft.Zowel de school als de bewoners denken hier graag over mee!Wij verzoeken u te kijken of er een budget beschikbaar te stellen is en contact te leggen met de betrokkenen om te komen tot een oplossing.Kortom, kom de bewoners in de Stationsstraat tegemoet! Namens de fractie van GroenLinks,Corrie Kortleven.