GroenLinks: nooit meer kerstboomverbranding in de buurt van woningen

Naar aanleiding van de ontploffing afgelopen nacht pleit Jack Tsang in een brief aan burgemeester Tjerk Bruinsma ervoor om in de toekomst alleen nog maar één stedelijk georganiseerde kerstboomverbranding onder zwaar toezicht te houden.

Vlaardingen, 1 januari 2008Betreft: Incident ontploffing bij kerstbomenverbranding Geachte heer Bruinsma, beste Tjerk,De explosie bij het in brandsteken van de kerstboomstapel aan de Broekweg geeft aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen en het stellen van enkele vragen in aansluiting op de art. 36 vragen van de SP*).Allereerst mijn complimenten voor het adequate optreden van de hulpverleners op nieuwjaarsnacht. Het feit dat voor zover wij dat kunnen overzien alle ruiten al in de loop van de nacht gedicht zijn met een tijdelijke voorziening en dat medewerkers van politie en gemeente bewoners huis aan huis bezocht hebben om de gegevens te noteren is prima.Evenals het instellen van de verzekeraarshulpdienst en de geplande informatieavond op 3 januari. Nooit meerDe protestactie van de bewoners tegen de jaarlijkse kerstboomverbranding ondersteunen wij van harte. Gegeven het feit dat dit de tweede keer binnen vijf jaar is dat de kerstboomverbranding uit de hand loopt lijkt ons niet tot een andere conclusie kunnen leiden dan dat dit de laatste keer geweest is dat binnen een woonwijk een dergelijk vuur wordt ontstoken. In uw brief aan de omwonenden lezen wij dat u terecht het besluit genomen heeft op déze lokatie geen kerstbomenverbranding meer toe te staan. Het had veel erger kunnen aflopen. Naast de gewonden van dit ogenblik had er zwaar lichamelijk letsel of nog erger opgelopen kunnen worden. Mogelijk alternatiefIndien u alsnog besluit iets dergelijks toe te staan buiten een woongebied dan menen wij dat ook in dié situatie dat alleen kan plaatsvinden onder 24-uurs begeleiding van gemeente of brandweer. Het feit dat er torenhoog werd opgebouwd en dat er ontplofbare stoffen aan de brandstapel werden toegevoegd maakt permanente begeleiding onafwendbaar.Wij veronderstellen dat de 'wijksgewijze' traditie om kerstbomen te verbranden omgezet kan worden in één 'stedelijke' kerstboomverbranding. Veiligheid en toezicht dienen dan wel door de gemeente, politie en brandweer te worden gegarandeerd.De kosten die tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht gemaakt werden plus de kosten voortkomend uit de afwikkeling van de schade zullen ongetwijfeld niet gering zijn. Wat ons betreft kunnen deze beter besteed worden aan een regulering van dit fenomeen. De kosten gaan dan voor de baat.Vier vragen

  1. Deelt u bovenstaande opvattingen en bent u bereid daartoe de benodigde maatregelen te nemen?
  2. Wordt er een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de explosie en de mogelijk verantwoordelijken? Kunt u de Raad over de uitkomst van dit onderzoek informeren?
  3. Waren er toezichthoudende politie- en/of brandweerfunctionarissen aanwezig vlak voordat de brand werd aangestoken?
  4. Kunt u de raad nader te informeren over de gemaakte en te maken kosten?

2008 is gestart met een kerstboomverbrandings-incident waarbij we door het oog van de naald gekropen zijn. Wat ons betreft was dit de laatste keer.In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

 Jack Tsang,Namens de fractie van GroenLinks. 

*) Complimenten aan de SP voor het openstellen van hun pandje.