GroenLinks en ChristenUnie/SGP willen aanpassing plannen Westwijk

Platanen met een omvang van twee meter dreigen gekapt te worden, een voetbalveldje is straks verdwenen en de verstening neemt toe. In de raad stellen beide partijen hierover vragen aan het college.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 2 april 2008In de Westwijk dreigen ondermeer platanen met een stam omvang van twee meter gekapt te worden. Een trapveldje verdwijnt en de verstening neemt toe.GroenLinks en CU/SGP willen aanpassing van de plannen en stellen daarom donderdag 3 april hierover vragen aan het college.In het schetsplan ‘Buitenruimte Van der Werffstraat’ worden minstens vijf grote platanen gekapt. De bomen hebben een omvang van ongeveer twee meter. Het overleg met de Bomenstichting heeft niet geleid tot een positieve uitkomst. Hierover stelt GroenLinks aan het college vragen.De CU/SGP richt de vragen op de leefbaarheid van de wijk en het verdwijnen van het trapveldje.Ruud van Harten (CU/SGP) is van mening dat bij de huidige plannen voor bebouwing aan de Van der Werffstraat tot nu toe te weinig rekening is gehouden met voldoende speelruimte voor kinderen en behoud van openbaar groen in het hart van dit stukje van de Westwijk. Hij is van mening dat de bebouwing meer geconcentreerd moet worden op het meest oostelijk deel van het gebied. Dit is mogelijk met behoud van het aantal gewenste woningen. Hierdoor ontstaat in het midden een grotere aaneensluitende groenstrook. Met een meer creatieve inpassing moet dit mogelijk zijn.Jack Tsang - GroenLinks - is van mening dat de Bomenverordening de intentie heeft om alléén tot kappen over te gaan als er geen alternatieven zijn. In de randvoorwaarden van de ontwerpers had gewoon moeten staan dat deze bomen gespaard moeten blijven. Zeker omdat dit stukje groen het laatste is van de molenwiekstructuur die architect Van Tijen ontworpen heeft in de jaren vijftig. Het overleg met de Bomenstichting vindt plaats als het schetsontwerp klaar is. De vraag hierbij is of de gemeente geleerd heeft van de sloop van het Marnixplantsoen.GroenLinks - Jack TsangCU/SGP - Ruud van Harten