Advies Raad van State: Dierenwelzijn in de Grondwet

Onlangs stelde de fractie van GroenLinks vragen over het weren van circussen die wilde dieren 'gebruiken'. GroenLinks diende in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel in om recht op dierenwelzijn vast te leggen in de grondwet. De Raad van State heeft inmiddels een positief advies uitgebracht.

 

» Vragen GroenLinks over weren circussenIn Vlaardingen is het antwoord van het college nog niet binnen. In een commissievergadering kreeg GroenLinks de steun van CDA, CU/SGP en SP. De Tweede Kamer fractie van GroenLinks heeft een wetsvoorstel voorbereid om het recht op dierenwelzijn in de grondwet op te nemen. Op 6 maart heeft de Raad van State besloten dat er geen belemmeringen zijn voor het opnemen van een recht op dierenwelzijn in de Grondwet. Hieronder het gehele persbericht en een LINK naar het advies van de Raad van State, de reactie van de indieners en een gewijzigde memorie van toelichting.

Raad van State: recht op dierenwelzijn kan in Grondwet

De Raad van State ziet geen belemmering voor het opnemen van een recht op dierenwelzijn in de Grondwet. Dat blijkt uit het advies van de Raad over het wetsvoorstel hiertoe van GroenLinks. Indieners Femke Halsema en Ineke van Gent zijn blij met het advies en sturen vandaag het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Eerder al gaf een meerderheid van de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel te steunen.GroenLinks vindt dat de rechten van dieren thuishoren in de Grondwet. In navolging van Duitsland moet ook Nederland expliciet in de Grondwet vastleggen dat het welzijn van dieren beschermd moet worden. Dit kan door aan artikel 21, dat gaat over de zorg voor het milieu, de zorg voor het welzijn van dieren toe te voegen. Door opname in de Grondwet zijn dieren minder overgeleverd aan de politieke waan van de dag. Bij de behandeling van de landbouwbegroting in december jl. bleek een meerderheid van de Tweede Kamer, bestaande uit in ieder geval PvdA, SP, PVV, GroenLinks en PvdD, het wetsvoorstel te steunen.De Raad van State ziet geen belemmeringen voor het wetsvoorstel van GroenLinks. De Raad ziet in het voorstel een manier om een grondrecht (van burgers) waarmee wordt voldaan aan de eis van beschaving dat dieren behoorlijk worden behandeld, dat actief wordt gelet op hun welzijn vast te leggen. Wel wijst de Raad van State erop dat ook andere wetgeving, zoals de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, moet worden aangescherpt om het welzijn van dieren te verbeteren. GroenLinks ziet een wijziging van de grondwet als een belangrijke aanzet hiertoe.Door opname in de Grondwet zijn dieren minder overgeleverd aan de politieke waan van de dag. De toevoeging van dit zogenaamde sociale grondrecht geeft de overheid een zorgplicht voor het welzijn voor dieren. Wordt het voorstel inderdaad aangenomen, dan moeten dierenwelzijnswetten, als de Gezondheid- en welzijnswet voor Dieren, de Wet op de dierproeven en de Flora- en Faunawet, opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het is onvermijdelijk dat daarmee eindelijk de huidige praktijken van de bio-industrie, dierproeven en jacht op de schop gaan.» Het advies van de Raad van State, de reactie van de indieners eneen gewijzigde memorie van toelichting is HIER te downloaden, (PDF - 32kb).