Toelichting GroenLinks op motie tegen woonfunctie in Broekpolder

Fractievoorzitter van GroenLinks Jack Tsang lichtte tijdens de raad van afgelopen 7 juni deze motie toe. Die toelichting kunt u hier lezen.

"We lezen op pagina 43 van de jaarstukken dat er in 2006 een onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden voor cliënten van de Bruggen in de Broekpolder heeft plaatsgevonden.Dat blijkt te kunnen.... Zegt de tekst. Wel, dat wisten wij ook wel. Natuurlijk kun je appartementen bouwen in de Broekpolder....In 2005 hebben we daar met zijn allen nog eens goed naar gekeken toen de Regio landelijk wonen in de Broekpolder wilde. En de uitkomst daarvan was: dat willen we niet in Vlaardingen!Een aantal partijen zoals PvdA, VVV 2000/Leefbaar Vlaardingen en Groenlinks hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen. De Vlaardingse bevolking sprak zich duidelijk uit. Het CDA ging om. De handtekeningenacties van PvdA en VVV 2000/Leefbaar Vlaardingen waren duidelijk. GroenLinks is een tandje dieper gegaan door duizend redenen te vragen aan burgers waarom in de Broekpolder geen woningen gebouwd moesten worden. Ontroerende bijdragen van honderden briefschrijvers maakten duidelijk dat Vlaardingers er wat voor over hebben om de regio als het gaat om onze Broekpolder buiten spel te houden. Ik herinner nog goed die Vlaardingers die zeiden "Dat gaan jullie niet redden". De machtige regio, die hoge heren hebben het al beslist. Wel dames en heren, we hebben het gered! Met de vaststelling van het streekplan door de Provinciale Staten van Zuid-Holland is besloten dat ook in de toekomst de Broekpolder groen blijft.De RR2020 is aangepast: de Broekpolder blijft groen!Voor de nieuwe raadsleden heb ik het GroenLinks boekje nog even meegenomen.Goed college, denkt u nu werkelijk dat GroenLinks met deze geschiedenis nog vers in het hoofd en hart, zonder slag of stoot dan een dergelijk bericht voor kennisgeving gaat aannemen? Ik zie ze in Rotterdam de bureaula waar de villaplannen nog steeds liggen, al weer opentrekken. Even een briefje naar Vlaardingen sturen. Nu het toch weer kan. Kunnen we onze landhuisliefhebbers toch nog situeren aan de rand van de golfbaan. Ja, zegt de wethouder in de krant, maar het is heel wat anders als het gaat om verstandelijk gehandicapten...Dat klopt, als het gaat om de bewoners. Ik wil niet flauw zijn door de vergelijking te maken dat wij al eerder twijfelden aan het verstand van mensen die willens en wetens op een gifbelt wilden wonen. Maar het gaat natuurlijk nu niet om de bewoners van de Bruggen. Het gaat nu om de aantasting van de groene Broekpolder. Een natuur en recreatiegebied dat er zijn mag!Waar volop plannen voor gemaakt worden door de federatie Gebruikers Broekpolder, door burgers! Een inspraakexperiment dat uniek is!Ik lees in dat kader ook dat het aantal te bebouwen vierkante meters gaat toenemen. Waar heeft u het dan eigenlijk over Wethouder, 10%, 50% of nog veel meer?Ik lees ook in Groot Vlaardingen dat we op een koopje klaar zijn. Leuk voor die mensen om dat te weten.U schrijft dat er nog duidelijkheid moet komen over milieu- en verkeersaspecten. Wethouder, waar gaat dat allemaal over en hoeveel onderzoekskosten zou u daar nog in gaan stoppen? College, voor de Bruggen moet gewoon elders een passende oplossing worden gevonden.Passend voor die cliënten. Wij gaan niet over het beleid van de Bruggen. Ik weet dat ze net zoals wij heel cliëntgericht kijken naar mogelijkheden om verstandelijk gehandicapten te integreren in de samenleving. Ik las pas nog een uitspraak van een medewerker van een vergelijkbaren stichting: "Met het letterlijk fysiek op afstand zetten begint en proces van afbrokkeling van respect en gelijkwaardigheid. Onbekend maakt onbemind."Gewoon in de wijk dus, met de steun die iemand nodig heeft. Niet meer, maar ook niet minder. Zó moet het in principe.In heel Nederland zijn daar goede voorbeelden van te vinden. Goed begeleid en niet als uitkomst van een bezuinigingsbeleid Echter voor de meest kwetsbaren, en dat zijn wat ons betreft de uitzonderingen, kies je een veiliger variant. Die kan variëren van een beschermd hofje in de stad met een intieme binnenplaats en intensieve begeleiding, tot een voorziening die echt gesloten is. Voorzitter, de motie."