DCMR geeft zaterdag 20 september in Vlaardingen uitleg over luchtkwaliteit

In een persbericht laat de DCMR weten dat zij op twee zaterdagen in september zal laten zien hoe de kwaliteit van de lucht in deze regio wordt gemeten. Op 20 september zijn ze in Vlaardingen.

[Overgenomen van website - Expertisecentrum DCMR Milieudienst Rijnmond, bureau Lucht]Op zaterdag 20 september is het luchtmeetpunt Vlaardingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van 10.00 tot 12.00 uur open voor publiek. Dit meetpunt is te vinden aan de Marathonweg/Floreslaan. Een medewerker van de DCMR geeft uitleg aan de bezoekers. Fractievoorzitter Jack Tsang hierover: "Natuurlijk een interessante plek om eens goed na te gaan hoe de stand van zaken is bij de Marathonweg. Voor GroenLinks tellen de feiten." Het initiatief komt voort uit de themabijeenkomst luchtkwaliteit van het bewonersplatform Hinder en Veiligheid in Vlaardingen.