GroenLinks stelt vragen over geplande opknapbeurt van de begraafplaats aan het Emaus

8 oktober 2008 - Begraafplaats Emaus krijgt een facelift, maar wanneer, en wat precies?

Vlaardingen, 8 oktober 2008Betreft: Begraafplaats EmausGeachte heren Versluijs en Robberegt, beste Hans en Jan,Het artikel van Jeroen ter Brugge in het augustusnummer van Musis over de ‘facelift voor begraafplaats Emaus’ roept een drietal vragen op. Ter Brugge geeft aan dat de geplande restauratie nog niet gestart is. De jarenlange verwaarlozing gaat dus nog even door. Ik heb begrepen dat het plan om de gebouwen op te knappen nog dit jaar uitgevoerd zou gaan worden. • Wanneer gaan de werkzaamheden starten? Ik lees in het artikel dat jullie een gekwalificeerd bureau hebben ingehuurd om de renovatie vorm te geven. Naast een positieve opmerking over de ingangspoort maakt Jeroen ter Brugge zich ongerust over de kwaliteit van de restauratie van de gebouwen. Hij noemt het ‘monumentenzorg’ uit de oude doos. Over de opdracht vraagt Jeroen zich af waarom er geen voorwaarden verbonden waren aan het historisch rapport. Ik denk dan zelf b.v. aan dat de wijze waarop het gebouw ooit ( historisch) functioneerde bewaard moet blijven in de plattegrond. • Kunnen jullie ons nader informeren over de opdracht?Tot slot de staat van onderhoud van de historische grafmonumenten. Veel van de graven vragen om restauratie. Wellicht kunnen nakomelingen indien zij bekend zijn worden betrokken in de restauratie. De gemeentearchivaris weet er misschien veel over. Uiteraard heeft de gemeente hier een rol in gezien de historische waarde van de graven. Een stad die de wereldpers haalt bij DNA onderzoeken naar de oer- Vlaardingers kan zich toch niet permitteren een bijzondere begraafplaats te laten verslonzen. Ik vind het ook jammer als de graven niet op orde gebracht gaan worden omdat op dit ogenblik een onderzoek uitgevoerd wordt naar de mogelijkheden van een historische- groene wandeling*) van ’t Hof naar de Broekpolder of omgekeerd. Je snapt een bezoek aan de begraafplaats zou daarin een belangrijke rol gaan vervullen. Een laatste opmerking. De nieuwe huurders van graven zullen er zeker een positief gevoel aan overhouden als de graven opgeknapt worden. Heeft iets te maken met respect en belangrijke rituelen vind ik. • Is er nog een plan te verwachten voor het opknappen van de graven?Overigens nog bedankt voor jullie inzet om de Islamitische begraafplaats mogelijk te maken. Ik ben benieuwd naar jullie reactie,Met vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.*) Zie motie GroenLinks 7/8 november 2007omhoog