GroenLinks vraagt college om voorrang voor de kwetsbare verkeersdeelnemers

Het ritje met de scootmobiel drukte Jack Tsang in de praktijk op de problemen die 'scootmobielers' ervaren. Zoals al aangekondigd vraagt de GroenLinks fractie het college om structurele maatregelen te nemen.

Vlaardingen, 19 november 2006Geacht College,Afgelopen zaterdag heb ik mij, op verzoek van Valetudo, en in gezelschap van wethouder Cees Oosterom en enkele PvdA gemeenteraadsleden met een scootmobiel door Vlaardingen bewogen.Dat viel niet mee!Ik geef hieronder puntsgewijs een vijftal ervaringen weer. Vervolgens stellen we u een drietal vragen.Vijf ervaringen 1. Ze hebben gelijk op dit punt, de mensen van Valetudo: voor scootmobiels (en fietsen) zit Vlaardingen vol met slecht onderhouden fietspaden en straten.2. In Vlaardingen zijn veel smalle doorgangetjes, hekjes etc. die het voor de scootmobiel zeer lastig maken te komen waar je komen wil.3. De verkeersdrempels bestemd voor auto’s zijn ook obstakels voor scootmobiels.4. Het rijden op een scootmobiel is lastig, je moet opletten dat je niet te scherpe bochten neemt, je moet opletten dat je nergens tegen aanbotst en als je midden op de weg pech hebt, dan sta je daar maar. Kortom je bent een kwetsbare verkeersdeelnemer.5. De ene scootmobiel is de andere niet. Vering en wendbaarheid verschillen nogal heb ik mij laten vertellen. Ik hoop dat er een redelijke vrijheid van keuze kan ontstaan. Je zit immers niet voor je lol op zo’n vervoermiddel.Drie vragen• College kunt u op korte termijn een aantal knelpunten voor scootmobiels oplossen. Valetudo heeft de inventarisatie of de oplossingen wellicht al klaar liggen. Een voorbeeld: als je op weg naar het Veerplein de Ridderstraat uitkomt, en je kijkt links om het aankomend autoverkeer in de ogen te kunnen kijken, dan kijk je op een paar forse vuilcontainers die het zicht volledig belemmeren. Cees Oosterom riep nog vanuit zijn scootmobiel dat we dit moesten aanpakken. Zeer verkeersonveilig dus. Volgende maand een ander plekje voor die containers, college?• College kunt u bij de reconstructie en onderhoud van straten meer chicanes (bochten in de weg) en minder verkeersdrempels aan te leggen. Ik weet het, beide oplossingen zijn nog onvoldoende voor hard scheurende automobilisten, maar de bochten in de weg zijn wel gemakkelijker voor scootmobiels. De automobilisten die kinderlevens op het spel zetten moeten wat ons betreft hard aangepakt worden door politie en openbaar ministerie.• College in het denken over mobiliteit moet de prioriteit van autoverkeerinvesteringen verlegd worden naar investeringen voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, (ouderen, gehandicapten, kinderen, wandelaars en fietsers). Dus scootmobiel- en rolstoel vriendelijke straten, wegen en pleinen in Vlaardingen. De balans is al jaren doorgeslagen naar autoverkeer. Kunt u ons globaal de verhouding tussen de bestedingen leveren die u aan autobestrating uitgeeft versus de uitgaven voor de fietspaden en de wandeltrottoirs/paden.Wij rekenen erop een spoedig antwoord te kunnen ontvangen.Met vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.