Van Vlaardingen naar Den Haag met de metro! GroenLinks Vlaardingen wil dit wel op de rails krijgen.

Een initiatief van GroenLinks Zuid-Holland moet leiden tot uitbreiding van de Westlandrail. Op de nieuwe website, die 17 april tijdens een rit met de Randstadrail gepresenteerd werd, wordt uitgebreid hierop ingegaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WESTLANDRAIL WEBSITE GEOPEND

GroenLinks Vlaardingen wil Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in heel Zuid-Holland. Met de lightrail Rotterdam Hoek van Holland die op dit ogenblik in ontwikkeling is gaan we de goede kant op. Nog mooier zou het natuurlijk zijn als we van Vlaardingen naar Den Haag kunnen met een metro. Snel en comfortabel. Geen files, zowel goed voor woon-/ werkverkeer als voor recreatieverkeer. De fiets moet natuurlijk mee kunnen.

Bijzonder verheugd zijn we met het initiatiefvoorstel van de Statenfractie van GroenLinks om een Haalbaarheidsstudie Westlandrail te laten plaatsvinden.

Op de website www.westlandrail.nu die op 17 april is gelanceerd, wordt uitgebreid ingegaan op het op initiatief van GroenLinks Zuid-Holland.

De Westlandrail moet een verbinding vormen tussen de lightrail Rotterdam, Hoek van Holland en de te ontwikkelen lightrail Westland richting Den Haag*.

De Westlandrail-website geeft inwoners en reizigers in de regio de mogelijkheid hun mening te geven, zodat deze zichtbaar wordt voor de politiek. Iedereen kan daar zijn/haar mening kwijt.

GroenLinks Vlaardingen nam deel aan de speciale rit met een lightrail op 17 april. Er werd gedebatteerd door voor- en tegenstanders over een lightrailverbinding door het Westland. Duidelijk werd, dat het openbaar vervoer niet voldoet. Om daar verandering in te brengen werden de betrokken overheden - Haaglanden, stadsregio Rijnmond, gemeentes Westland, Maassluis,Vlaardingen, Schiedam, Den Haag en Rotterdam, en de Provincie - opgeroepen om zich gezamenlijk inzetten.Wijnand Duyvendak Tweede Kamerlid GroenLinks pleitte voor een centrale aansturing als het gaat om het Openbaar Vervoer. De vertegenwoordiger van het Stadsgewest vond de rol van de fiets in het concept vernieuwend. José Chung GroenLinks Zuid Holland meldde dat de actieradius en het gebruik van de lightrail daar door aanzienlijk toenam. GroenLinks Vlaardingen vraagt het Vlaardingse college deze actie te ondersteunen.

 Fractie GroenLinks Vlaardingen

 Voor informatie www.westlandrail.nuna 13 mei: Jack Tsang – tel. 010 434 19 69*) Er zijn twee trajecten mogelijk, om zoveel mogelijk reizigers te laten profiteren van Westlandrail; de Kustroute, vanuit Kijkduin langs de kust en dan via Naaldwijk naar Maassluis, vandaar over bestaand spoor naar Rotterdam, en de Veilingroute: vanuit Loosduinen via Poeldijk en de veiling naar Maasluis, vandaar over de lightrail naar Rotterdam. Reizigers mogen de fiets gratis meenemen waardoor vervoer van deur tot deur mogelijk is.