Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen kan gelopen race zijn

Zo stelt Jack Tsang in een brief aan wethouder Jan Robberegt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 3 september 2007 Betreft: Gratis OV voor alle ouderen

 Beste Jan,Vorige week las ik in het AD/RD dat de PvdA fracties uit achttien gemeenten in deze stadsregio beginnen met een lobby om alle ouderen per 1 januari 2008 gratis in de bus, tram of metro te laten stappen. Bij de bespreking van de voorjaarsnota vroeg de fractie van GroenLinks zich af waarom we niet meededen met het regionale gratis vervoer project. Het bleek dat Rotterdam vergeten was Vlaardingen er bij te betrekken... Het college gaf toen te kennen dat het natuurlijk graag had meegelift en nu de resultaten wilde afwachten om vervolgens daaruit conclusies trekken. In de zelfde bijeenkomst pleitte het CDA ook voor een vervolg op dit experiment, in ieder geval voor mensen met een minimuminkomen. Kortom: een gelopen race in Vlaardingen! Ik verzoek je dan ook te bevorderen dat het college nú al een onderzoek doet over de mogelijkheden. Een reservering in de begroting 2008 zou de zaak concreet maken. Ik maak je er ook nog op attent dat de Raad elk jaar op verzoek van het CDA een forse reservering doet voor barre tijden in het kader van de milieuproblematiek. Een preventieve actie als gratis OV voor ouderen lijkt mij wellicht passen in de doelstelling. Nu de koopkracht van een groot deel van de Nederlandse bevolking onder druk staat is het duidelijk dat het om meer mensen gaat dan alleen ouderen met een minimuminkomen. Dat een enkele ‘rijkere’ oudere ook in de bus wil gaan zitten juichen we natuurlijk vanuit het milieustandpunt van GroenLinks van harte toe. Zeker omdat reizen in een goed bezette bus, tram en metro een belangrijke bijdrage levert aan de vermindering van de Co2 uitstoot. Uiteraard kunnen jullie deze gratis vervoermogelijkheden vervolgens ook in de regionale aanbestedings-onderhandelingen met andere vervoerders dan de RET laten meenemen. Milieu en sociaal contact worden ermee gediend, zoals inmiddels duidelijk gebleken is in het Belgische Hasselt. Wij zijn benieuwd naar je reactie!Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.omhoog